Prisma » Cultură » Duminica neamului românesc la Forotic

Duminica neamului românesc la Forotic

Monumentul eroilor din Forotic

Duminică, 20 mai 2018, la Forotic în judeţul Caraş-Severin, a fost dezvelit şi sfinţit Monumentul Eroilor căzuţi pe câmpurile de luptă în cele două războaie mondiale. Monumentul era acoperit cu tricolorul.

Înaintea începerii ceremoniei Primăria Comunei Forotic a oferit cocarde cu panglică tricoloră, care să marcheze acest eveniment, tuturor celor prezenţi.

La dezvelirea monumentului au luat parte domnul Matei Lupu – Prefectul Judeţului Caraş-Severin, Preasfinţitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeşului, Preaonoratul Preot Suveţi Gheorghe Adrian Protopopul Reşiţei, domnul. colonel Ion Pasare – Comandantul Centrului Militar al Judeţului Caraş-Severin, conducerea Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria” – Filiala Judeţului Caraş-Severin în frunte cu Preşedintele filialei domnul lt. col. Simionel Murariu, manageri şi directori de instituţii judeţene, ziarişti de la presa judeţeană, televiziunea Trinitas, conducerea Primăriei comunei Forotic şi consilierii locali, locuitorii satului Forotic şi din localităţile aparţinătoare comunei: Comorâşte, Surducu Mare şi Brezon, precum şi fanfara din comuna Grădinari.

După sfinţirea monumentului a fost oficiată şi o slujbă de pomenire pentru eroi şi au fost rostite alocuţiuni: Preasfinţitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeşului, domnul Lupu Matei, Prefectul Judeţului Caraş-Severin, domnul Românu Ionel Primarul comunei Forotic, doamna dr. fil. Liubiţa Raichici director executiv al Direcţiei pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional Caraş-Severin, domnul lt. col. Simionel Murariu – Preşedintele Filialei Judeţene Caraş-Severin a Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria”.

Toţi vorbitorii au omagiat eroii din Forotic şi jertfei lor pentru supremul ideal adus pe Altarul Patriei, iar noi, generaţia de azi, să fim vrednici de jertfa lor.

Primarul comunei a înmânat celor prezenţi „Diploma de cinstire şi veşnică pomenire eroilor”, pe verso căreia este imprimată imaginea monumentului precum şi numele tuturor eroilor din Forotic.

A urmat, în cadrul ceremoniei depunerea de coroane şi jerbe de flori, pe intonarea Imnului eroilor de către fanfara din Grădinari, iar elevii de la Şcoala cu clasele I-VIII din Forotic au recitat poezii şi cântece patriotice. La final fanfara a cântat o „Horă de pomana eroilor”, o veche tradiţie păstrată de comunitatea locală. Toţi cei prezenţi s-au îndreptat către Biserica ortodoxă din Forotic, unde a fost dezvelită placa comemorativă la aniversarea celor 275 de ani de la zidirea bisericii, sfinţirea altarului de vară din avlia bisericii, apoi, a urmat Liturghia arhierească. După terminarea liturghiei toţi cei prezenţi s-au îndreptat spre Expoziţia de etnografie a doamnei Constantin (Dabiciu) Ileana din Forotic. A urmat masa festivă la Casa Culturală „Ion Rusu Şirianu” din Forotic.

Monumentul Eroilor din Forotic este amplasat în centrul localităţii, în apropierea Casei Culturale „Ion Rusu Şirianu”, scriitor (1936-1981), pe locul unei vechi troiţe a eroilor ridicată în anul 1944, dar care s-a deteriorat. O altă troiţă, la dimensiuni mai mici, se păstrează în biserică.

Pentru eroii din Primul Război Mondial – în perioada interbelică – Societatea „Cultul Eroilor” a comandat un tablou omagial la fotograful Kovacs din Oraviţa. Tabloul era expus în Şcoala din Forotic dar, în perioada comunistă, datorită faptului că pe tablou erau pozele Regelui Ferdinand şi Reginei Maria, tabloul a dispărut sau a fost distrus. Din fericire s-a găsit o copie după acest tablou (vezi foto), prin bunăvoinţa lui Ion Ivaşcu (Sălanca) şi, astfel, avem fotografiile a câtorva eroi din cei 54 morţi în Primul Război Mondial.

Din Forotic au plecat în Primul Război Mondial 380 de soldaţi, dintre aceştia 54 au căzut pe câmpurile de luptă, mulţi au fost luaţi prizonieri în Italia, Franţa, Rusia. La întoarcerea acasă o parte s-a înrolat ca voluntari în armata română.

Cinstirea eroilor s-a făcut la trei zile de la Înălţarea Domnului – Ziua Eroilor, prin dezvelirea Monumentului Eroilor, intr-o frumoasă zi de primăvară:

La cântatul cucului
Pe întorsul plugului
De la Paşti până la Rusalii
Când cerul este deschis tare.

Monumentul de tip obelisc, înalt de 2,80 m, din marmură de Ruşchiţa, are pe faţa principală o cruce şi textul: „Glorie vouă, eroi din Forotic, morţi pe câmpul de onoare pentru neamul românesc şi patrie în cele două războaie mondiale”. Mai jos este pus însemnul (sigla) Cultului Eroilor, iar la bază stă scris: Ridicat în Anul Centenarului Marii Uniri 2018 de Primăria şi Consiliul Local al Comunei Forotic. Pe latura nordică sunt trecuţi cei 54 de eroi din Primul Război Mondial, pe latura sudică se află încrustaţi cei 24 de eroi din al Doilea Război Mondial, iar pe latura estică 6 eroi împuşcaţi în Forotic de Garda Maghiară, în noiembrie 1918.

Obeliscul este fixat pe un soclu format din două trepte placate cu marmură şi este străjuit de doi suporţi pentru steagul Tricolor şi cel al comunei Forotic. Pe treapta de jos sunt fixaţi patru piloni uniţi prin lanţuri.

Iniţiativa şi concepţia monumentului aparţine profesorului universitar dr. Martin Olaru, fiu al satului, iar hotărârea ridicării s-a luat în Consiliul local al Comunei. De asemenea, trebuie să menţionăm în mod special implicarea viceprimarului Păun Ioan în toate etapele ridicării acestui monument, de la contactarea firmei şi până la finalizarea lucrărilor.

Monumentul a fost ridicat de firma S.C. Sabiandi S.R.L. din Voislova judeţul Caraş-Severin.

Întreaga manifestare de la Forotic s-a desfăşurat sub sigla „România 100 Sărbătorim împreună 1918-2018”.

Lt. col. Murariu Simionel
Preşedintele Filialei Judeţului Caraş-Severin al Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria”.

Spread the love


Scrieti un comentariu