Prisma » Social » Muncitorii detaşaţi temporar în alt stat UE salarii egale pentru muncă egală în acelaşi loc

Muncitorii detaşaţi temporar în alt stat UE salarii egale pentru muncă egală în acelaşi loc

Regulile revizuite adoptate de PE cu 456 de voturi pentru la 147 şi 49 abţineri au ca obiectiv o mai bună protecţie pentru muncitorii detaşaţi şi o competiţie corectă pentru companii.

Drepturi salariale corecte. Conform textului agreat, toate regulile privind salarizarea din ţara gazdă trebuie să se aplice muncitorilor detaşaţi. Pe lângă prevederile legale, statele membre pot aplica acorduri colective largi, reprezentative la nivel regional sau sectorial. Până acum acest lucru s-a făcut doar în sectorul construcţiilor.

Condiţii mai bune pentru lucrători. Costurile de călătorie, cazare şi masă vor fi plătite de angajator şi nu deduse din salariile lucrătorilor. Angajatorii vor fi obligaţi să se asigure că lucrătorii au condiţii de cazare decente, conform regulilor naţionale.

Durata detaşării a fost stabilită la maximum 12 luni, cu o posibilă extindere de 6 luni. Apoi lucrătorii vor putea continua să lucreze în statul membru unde sunt detaşaţi, dar condiţiile de lucru vor fi cele aplicabile conform legislaţiei statului gazdă.

Protecţia împotriva fraudelor. În cazul unei detaşări frauduloase, de exemplu o companie fantomă, statul membru va coopera pentru ca muncitorii detaşaţi să fie protejaţi cel puţin de condiţiile impuse de directiva privind detaşarea lucrătorilor.

Transportul rutier internaţional. Noile elemente are directivei revizuite se vor aplica în sectorul transporturilor după intrarea în vigoare a legislaţiei specifice, inclusiv a pachetului privind mobilitatea. Până atunci, versiunea din 1996 a directivei rămâne în vigoare.

Statele membre au la dispoziţie doi ani pentru transpunerea în legislaţia naţională.

Context. Un lucrător detaşat este cel care a fost trimis de angajator să furnizeze un serviciu în alt stat UE, temporar. În 2016, erau 2,3 milioane de lucrători detaşaţi în UE. Detaşarea a crescut cu 69% între 2010 şi 2016.

REF.: 20180524IPR04230

Spread the love


Scrieti un comentariu