Prisma » Social » Transparenţa şi previzibilitatea condiţiilor de muncă

Transparenţa şi previzibilitatea condiţiilor de muncă

La 21 iunie 2018, Consiliul a convenit asupra poziţiei sale de negociere (abordarea generală) cu privire la directiva privind transparenţa şi previzibilitatea condiţiilor de muncă. Pe baza acestui mandat, Preşedinţia Consiliului va începe negocierile cu Parlamentul European de îndată ce acesta îşi va fi adoptat poziţia.

Proiectul de directivă abordează provocările generate de evoluţiile din sfera muncii, printre care se numără creşterea flexibilităţii pieţei muncii şi, în special, ponderea tot mai mare a formelor „atipice” de muncă, ca de exemplu munca temporară, munca cu fracţiune de normă şi munca intermitentă, contractele cu zero ore, munca la cerere şi raporturile de muncă multilaterale. Deseori, noile forme de muncă nu sunt la fel de regulate sau de stabile ca raporturile de muncă tradiţionale şi pot duce la scăderea previzibilităţii pentru lucrătorii în cauză, creând incertitudine în ceea ce priveşte drepturile aplicabile şi protecţia socială. Se poate ajunge chiar la împrejurări în care lucrătorii sunt puşi într-o situaţie foarte precară cu un grad ridicat de dependenţă, neştiind când sau dacă vor lucra în ziua următoare.

Proiectul de directivă include obligaţii revizuite de a informa lucrătorii, în scris şi în timp util, cu privire la aspectele esenţiale ale muncii lor. Termenul de primire a acestor informaţii a fost redus de la două luni la o săptămână pentru informaţiile iniţiale de bază şi la cel târziu o lună de la prima zi de lucru pentru celelalte informaţii. Printre acestea se numără informaţiile cu privire la locul de prestare a muncii, tipul de muncă, timpul de lucru, remuneraţie, durata concediului cu plată, instituţia care primeşte contribuţiile de asigurări sociale, dreptul la formare şi procedura de reziliere a contractului de muncă. Una dintre noutăţile introduse este că dacă programul de lucru al lucrătorului este imprevizibil, angajatorul va trebui totuşi să indice perioada de referinţă în care lucrătorul poate fi solicitat să lucreze şi termenul minim pentru înştiinţarea prealabilă.

Este definit, de asemenea, un număr de drepturi minime ale lucrătorilor, inclusiv dreptul:

  • de a limita la 6 luni durata perioadei de probă la începutul unui contract de muncă
  • de a exercita în paralel o altă activitate profesională pentru un alt angajator
  • de a afla cu suficient timp înainte când anume urmează să lucreze
  • de a solicita un loc de muncă mai sigur şi de a primi un răspuns scris de la angajator
  • de a beneficia de o formare obligatorie gratuită

Context

Comisia şi-a prezentat propunerea la 21 decembrie 2017, în urma proclamării Pilonului european al drepturilor sociale din noiembrie 2017.

Consiliul UE, 21.06.2018

Spread the love


Scrieti un comentariu