Prisma » Economic » Câştigul salarial mediu în luna martie 2012 în judeţul Caraş-Severin

Câştigul salarial mediu în luna martie 2012 în judeţul Caraş-Severin

Câştigul salarial mediu nominal brut, realizat în luna martie 2012 în judeţul Caraş-Severin a fost de 1603 lei/salariat, mai mare cu 4,2% decât cel din luna precedentă şi cu 8,3% mai mare decât cel înregistrat în luna martie 2011.

În agricultură, vânătoare şi servicii anexe, silvicultură şi piscicultură acesta s-a situat peste media judeţului, înregistrându-se 1714 lei/salariat şi cel din industrie şi construcţii s-a situat peste media judeţului cu 1669 lei/salariat, sub medie situându-se câştigul din servicii (1542 lei/salariat).

Câştigul salarial mediu brut în luna martie 2012 în judeţul Caraş-Severin a fost cu 24,6% sub nivelul câştigului salarial mediu brut pe ţară, care a fost de 2126 lei/persoană.

Câştigul salarial mediu nominal net înregistrat în luna martie 2012 în judeţul Caraş-Severin a fost de 1175 lei/salariat, în creştere faţă de cel din luna precedentă cu 4% şi în creştere cu 7,8% comparativ cu cel realizat în martie 2011.

Câştigul salarial mediu net în agricultură, vânătoare şi servicii anexe, silvicultură şi piscicultură a cescut faţă de cel din martie 2011 cu 29,7%, în industrie şi construcţii a cescut cu 7,9% iar în servicii a crescut cu 6,3% faţă de aceeaşi perioadă.

Câştigul salarial mediu net în judeţ, în luna martie 2012 a fost cu 23,8% sub nivelul câştigului salarial mediu net pe ţară, acesta fiind de 1543 lei/persoană.

Câştigul salarial nominal brut cuprinde: salariile, respectiv drepturile în bani şi în natură cuvenite salariaţilor pentru munca efectiv prestată (inclusiv pentru timpul lucrat suplimentar), potrivit formei de salarizare aplicată, sporurile şi indemnizaţiile acordate ca procentaj din salariu sau în sume fixe, alte adaosuri la salarii potrivit legii, sumele plătite pentru timpul nelucrat (indemnizaţiile pentru concediile de odihnă şi de studii, zile de sărbătoare şi alte zile libere, sumele plătite din fondul de salarii pentru concediile medicale), premiile, primele de vacanţă şi alte sume plătite din fondul de salarii potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare sau contractelor colective de muncă; sumele plătite din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv contravaloarea tichetelor de masă).

Sursa: Institutul Naţional de Statistică

Spread the love


Scrieti un comentariu