Prisma » Social » Sprijinul acordat pentru creşterea copiilor

Sprijinul acordat pentru creşterea copiilor

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale s-a întâlnit în 22 iunie 2012 cu preşedintele Asociaţiei “Mame pentru Mame” pentru a discuta soluţiile necesare îmbunătăţirii contextului legislativ în ceea ce priveşte sprijinul acordat pentru creşterea copiilor.

În cadrul întâlnirii, au fost dezbătute amendamentele la O.U.G. 124/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistenţă socială, care vor fi supuse votului Parlamentului, în cel mai scurt timp posibil, cel mai important dintre acestea având ca scop revenirea indemnizaţiei pentru creşterea copilului la cuantumul de 85% din salariu atât în ceea ce priveşte opţiunea pentru un concediu de creştere a copilului de 1 an, cât şi în cea de 2 ani. în ceea ce priveşte plafoanele indemnizaţiei pentru creşterea copilului, se vor menţine la nivelul actual, respectiv plafonul minimal de 600 de lei, plafonul de 1200 de lei pentru opţiunea concediului de 2 ani, cât şi cel de 3400 de lei pentru opţiunea concediului de 1 an.

Un alt amendament solicitat de asociaţia “Mame pentru Mame” şi care a fost propus de ministerul muncii spre aprobare Parlamentului este extinderea dreptului la stimulentul de reinserţie şi la părinţii care au optat pentru concediul de 2 ani. În prezent, acest stimulent este acordat numai acelor părinţi care au optat pentru concediul de 1 an şi care se reîntorc la locul de muncă până la împlinirea de către copil a acestei vârste. Odată aprobat, amendamentul mai sus amintit va da posibilitatea ca şi părinţii care au optat pentru concediul de 2 ani să beneficieze de stimulentul de reinserţie, după împlinirea de către copil a vârstei de 1 an.

În cadrul întâlnirii, s-a discutat şi necesitatea extinderii facilităţilor acordate mamelor ce se reîntorc la locul de muncă prin introducerea unui program flexibil de lucru care să permită alăptarea copilului până la vârsta de 2 ani. În prezent, această facilitate există numai pentru mamele cu copii cu vârsta până la 1 an, ceea ce împiedică multe femei care doresc să îşi alăpteze copiii până la minim 2 ani (conform recomandărilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii şi UNICEF) să se reîntoarcă la locul de muncă înainte de 2 ani. Ministrul muncii a precizat că va avea discuţii cu patronatele şi sindicatele în ceea ce priveşte adoptarea ei, precum şi introducerea acesteia în Strategia de Creştere a Natalităţii aflată în lucru la ministerul muncii.

Referitor la sistarea plăţii indemnizaţiei în cazul părinţilor titulari care au datorii la bugetele locale, în amendamentele propuse se regăseşte o măsură prin care doar părinţii care beneficiază de cel puţin 6 luni de indemnizaţie sau stimulent vor fi supuşi acestei verificări.

La final, asociaţia “Mame pentru Mame” a propus instituirea profesiei de Educator Natal şi introducerea sa în Codul Ocupaţiilor din România şi a solicitat urgentarea adoptării cadrului legal pentru funcţionarea şi dezvoltarea creşelor, recunoaşterea bonelor şi, în general, pentru asigurarea serviciilor de îngrijire a copiilor pe timpul zilei.

MMFPS, 22 Iunie 2012

Spread the love


Scrieti un comentariu