Prisma » Sănătate » Centrele de sănătate multifuncţionale

Centrele de sănătate multifuncţionale

Începând din 27 iunie, centrele de sănătate multifuncţionale pot fi înfiinţate şi de către autorităţile locale.

La propunerea Ministerului Sănătăţii, în şedinţa de Guvern din 27 iunie, a fost aprobată Ordonanţa de urgenţă pentru modificarea art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local.

Conform actului normativ, înfiinţarea centrelor de sănătate multifuncţionale se poate face şi de către autorităţile locale care deţin management spitalicesc. Centrele nou constituite vor fi unităţi sanitare cu personalitate juridică, înfiinţate prin act administrativ al conducătorului autorităţii administraţiei publice locale, cu avizul conform al Ministerului Sănătăţii şi al Ministerului Administraţiei şi Internelor.

Până la aprobarea acestui act normativ, centrele de sănătate multifuncţionale puteau fi organizate numai ca unităţi fără personalitate juridică, în structura spitalelor judeţene, municipale sau orăşeneşti şi asigurau servicii de sănătate prin cabinete medicale, spitalizare de zi şi servicii de laborator.

Conform noului act normativ, centrele de sănătate multifuncţionale cu personalitate juridică, vor avea o structură formată din cabinete de specialitate, spitalizare de zi cu 5 până la 20 de paturi, laborator de analize medicale de radiologie şi de imagistică medicală, precum şi alte structuri medicale fără paturi de spitalizare continuă.

Acestea vor fi conduse de un director, personal contractual, funcţie ocupată prin concurs sau examen şi salarizată în condiţiile legii.

Centrele de sănătate multifuncţionale vor fi finanţate în condiţiile stabilite prin contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate şi a normelor de aplicare ale acestuia.

Autorităţile administraţiei publice locale vor asigura sumele necesare pentru cheltuielile de administrare şi funcţionare, reparaţii, consolidare, extindere şi modernizare, la care se adaugă şi sume pentru dotări cu aparatură şi echipamente medicale ale centrelor înfiinţate.

Ministerul Sănătăţii, 27-06-2012Scrieti un comentariu