Prisma » Economic » Ajutor acordat crescătorilor de vite

Ajutor acordat crescătorilor de vite

Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte şi de carne de vită şi bivoliţe de lapte din zonele defavorizate a fost adoptat în şedinţa de Guvern din data de 31 iulie 2012.

Această schemă de ajutor specific se adresează producătorilor agricoli persoane fizice, persoane fizice autorizate şi/sau persoane juridice, crescători de animale, în funcţie de efectivul de animale deţinut/beneficiar/categorie, din următoarele categorii:

 • vaci de lapte
 • bivoliţe de lapte
 • taurine din rase de carne şi metişii acestora: vaci din rase de carne, tineret mascul şi/sau femel din rase de carne şi/sau metişi cu rase de carne.

Pentru a beneficia de ajutorul specific, crescătorii trebuie să deţină un efectiv de animale:

 • cuprins între două şi 15 capete de vaci de lapte, inclusiv, pe beneficiar
 • de maximum 50 capete femele din specia bivoliţe de lapte, pe beneficiar
 • de maximum 90 capete pe beneficiar, constituit, după caz, din vaci din rase de carne şi/sau tineret mascul şi/sau femel din rase de carne şi/sau metişi cu rase de carne.

Ajutorul specific se acordă din fonduri FEGA, sub formă de plată anuală, până la data de 30 iunie a anului calendaristic următor anului solicitării.

Valoarea ajutorului specific se calculează anual, în lei, la cursul euro-leu stabilit de Banca Centrală Europeană la ultima cotaţie a lunii septembrie, care este publicat în Jurnalul Oficial al U.E. pentru un plafon maxim de 30.000.000 euro.

Cuantumul ajutorului specific se calculează de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, după finalizarea verificărilor, prin raportarea plafonului maxim la efectivul de capete eligibile din toate categoriile, fără a depăşi:

 • 250 euro/cap, pentru categoria vaci de lapte
 • 187,5 euro/cap, pentru categoria bivoliţe de lapte
 • 300 euro/cap, pentru categoria taurine din rase de carne şi metişii acestora.

Perioada de depunere a cererilor este 06 august – 21 septembrie a anului pentru care se face solicitarea ajutorului specific.

Pentru animalele din categoria taurine din rase de carne şi metişii acestora: vaci din rase de carne, tineret mascul şi/sau femel din rase de carne şi/sau metişi cu rase de carne, ajutorul specific se acordă:

 • o singură dată pentru categoria de vârstă a animalului, pentru tineretul mascul şi/sau femel care are vârsta de maximum 20 luni, existent sau ieşit din exploataţie, în perioada 6 august a anului calendaristic precedent – 21 septembrie a anului în care se solicită ajutorul specific;
 • anual, pentru vaci din rase de carne.
Spread the love


Scrieti un comentariu