Prisma » Executiv » Capacitatea partidelor politice din UE de a exprima voinţa cetăţenilor

Capacitatea partidelor politice din UE de a exprima voinţa cetăţenilor

Propunerea Comisiei îmbunătăţeşte capacitatea partidelor politice europene de a-i reprezenta pe cetăţenii UE şi consolidează democraţia.

Comisia a adoptat recent o propunere menită să consolideze capacitatea partidelor politice din Uniune de a forma un spaţiu public cu adevărat european şi de a exprima voinţa cetăţenilor UE, prin sporirea vizibilităţii, a recunoaşterii, a eficacităţii, a transparenţei şi a responsabilităţii acestor partide.

Propunerea prevede un statut juridic la nivelul Uniunii pentru partidele politice europene şi fundaţiile afiliate acestora, abordând cel mai important obstacol cu care se confruntă organizaţiile în cauză atunci când îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul unuia sau mai multor state membre. În prezent, majoritatea acestor partide şi fundaţii sunt înregistrate ca asociaţii fără scop lucrativ.

Pentru a fi recunoscute ca partid politic european sau ca fundaţie politică europeană, organizaţiile respective vor trebui să respecte standarde înalte privind democraţia internă, guvernanţa, responsabilitatea, transparenţa şi respectul pentru valorile pe care se întemeiază Uniunea. Toate aspectele legate de finanţarea partidelor vor face obiectul unui set cuprinzător de norme, printre care se numără cerinţe stricte în materie de raportare şi control. Un regim de sancţiuni administrative va fi introdus în cazul încălcărilor.

Propunerea nu va avea nicio consecinţă asupra sumelor totale puse la dispoziţie din bugetul UE pentru finanţarea partidelor şi a fundaţiilor politice, însă normele care reglementează această finanţare vor fi raţionalizate şi adaptate în funcţie de situaţia şi de necesităţile specifice. Partidele politice europene vor avea obligaţia de a publica numele donatorilor care contribuie cu mai mult de 1 000 EUR pe an, în timp ce limita anuală a donaţiilor individuale va creşte de la 12 000 EUR la 25 000 EUR.

Context

Legislaţia existentă care reglementează statutul şi finanţarea partidelor politice la nivel european a fost adoptată în 2003. Aceasta a fost modificată în 2007 pentru a permite, printre altele, finanţarea fundaţiilor politice europene din bugetul UE. Prin intermediul raportului Giannakou, Parlamentul European a formulat o serie de cereri pentru a îmbunătăţi aceste norme. Propunerea de astăzi include majoritatea solicitărilor respective.

În 2012, un total de 13 partide politice la nivel european au beneficiat, în temeiul regulamentului menţionat, de o finanţare gestionată de Parlamentul European. În 2012, valoarea bugetului destinat partidelor şi fundaţiilor politice la nivel european a depăşit cu puţin suma de 31 de milioane EUR.

Comisia Europeană, IP/12/951, 12/09/2012

Spread the love


Scrieti un comentariu