Prisma » Sănătate » Planul Naţional de Prevenire şi Management al Tuberculozei Multidrog-Rezistente în România

Planul Naţional de Prevenire şi Management al Tuberculozei Multidrog-Rezistente în România

Conform documentului, autorităţile sanitare din România vor dezvolta reţeaua naţională de tratament a cazurilor de tuberculoză multidrog rezistentă. Intervenţiile propuse privesc:

  • identificarea cazurilor de TB-MDR şi diagnosticarea corectă a profilului de rezistenţă
  • managementul adecvat al fiecărui caz identificat
  • atenţia specială acordată unui grup cu risc evolutiv sever şi cu risc de transmitere de germeni MDR ridicat

Tuberculoza este recunoscută drept o problemă de sănătate publică chiar dacă în ultimele decenii numărul de cazuri a diminuat semnificativ în zonele dezvoltate ale planetei, graţie măsurilor de limitare a extinderii contaminării şi a tratamentului eficient al cazurilor diag-nosticate; în prezent însă ameninţarea tuberculozei a fost agravată de creş-terea numărului de cazuri determinate de Mycobacterium tuberculosis rezistent la unele antituberculoase.

Această evoluţie indusă chiar de utilizarea antituberculoaselor a fost ac-celerată atât de folosirea lor inadecvată (doze insuficiente, administrări prea spaţiate, scheme mult prea simplificate) cât şi de lipsa de aderenţă la tratament. Şi apoi de transmiterea acestor germeni modificaţi în grupuri de pacienţi defavorizate.

Spread the love


Scrieti un comentariu