Prisma » Justiţie » Drepturile victimelor infracţionalităţii

Drepturile victimelor infracţionalităţii

A fost adoptat un nou act legislativ european care va consolida drepturile de care beneficiază cele aproximativ 75 de milioane de victime ale infracţionalităţii, înregistrate în UE în fiecare an. Directiva UE privind drepturile victimelor a fost adoptată de Consiliul de Miniştri, în urma votului Parlamentului European de aprobare a noilor norme, exprimat cu o majoritate covârşitoare (611 voturi pentru, 9 voturi împotrivă şi 13 abţineri). Noua directivă a UE stabileşte drepturile minime pentru victime, oriunde s-ar afla în UE.

Context

Directiva UE privind instituirea unor standarde minime pentru victime a fost propusă de Comisie în mai 2011. Adoptarea directivei de către Consiliul UE este urmarea unui vot în plen al Parlamentului European. Aceasta în contextul în care Parlamentul European şi Consiliul de Miniştri au ajuns la un acord în iunie, după negocieri intense, mediate de Comisia Europeană. După publicarea directivei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, statele membre vor avea la dispoziţie trei ani pentru a transpune dispoziţiile în dreptul lor intern.

Noua directivă a UE privind instituirea unor standarde minime pentru victime va garanta că, în toate cele 27 de state ale UE:

  • victimele sunt tratate cu respect, iar poliţia, procurorii şi judecătorii beneficiază de pregătirea necesară pentru a trata în mod corespunzător cazurile acestora;
  • victimele primesc informaţii cu privire la drepturile de care beneficiază şi la propriul caz, într-o formă pe care o pot înţelege;
  • toate statele membre dispun de servicii de sprijinire a victimelor;
  • victimele pot participa la procedurile judiciare, dacă doresc aceasta, şi sunt sprijinite să participe la proces;
  • victimele vulnerabile – precum copiii, victimele violurilor sau cele cu handicap – sunt identificate şi protejate în mod corespunzător;
  • victimele beneficiază de protecţie pe durata investigaţiilor desfăşurate de poliţie şi în timpul procedurilor judiciare.

(Comisia Europeană, IP/12/1066, 04/10/2012)

Spread the love


Scrieti un comentariu