Prisma » Politic » Uniunea Europeană primeşte Premiul Nobel pentru pace 2012

Uniunea Europeană primeşte Premiul Nobel pentru pace 2012

Uniunea Europeană a câştigat Premiul Nobel pentru pace 2012, în semn de recunoaştere a contribuţiei sale, pe parcursul a peste şase decenii, la promovarea păcii, reconcilierii, democraţiei şi drepturilor omului în Europa.

„Este o imensă onoare pentru Uniunea Europeană să primească Premiul Nobel pentru pace 2012. Acest premiu este cel mai puternic semn de recunoaştere a valorilor politice fundamentale care stau la baza Uniunii noastre: efortul unic depus de tot mai multe ţări europene, pentru a preîntâmpina războaiele şi disensiunile şi pentru a construi împreună un continent al păcii şi prosperităţii. Premiul revine nu numai proiectului şi institu-ţiilor care reprezintă un interes comun, ci şi celor 500 de milioane de cetăţeni care trăiesc în Uniunea noastră”, au afirmat Preşedintele Consiliului European şi Preşedintele Comisiei Europene, într-o declaraţie comună.

Vorbind despre viitor, preşedinţii celor două instituţii au exprimat angajamentul Uniunii Europene faţă de „promovarea, în continuare, a păcii şi securităţii în ţările vecine şi în întreaga lume”.

Comitetul Nobel norvegian a subliniat „contribuţia UE, pe parcursul a peste şase decenii, la promovarea păcii, reconcilierii, democraţiei şi drepturilor omului în Europa”.

A fost apreciat rolul de factor de stabilitate jucat de UE care „a făcut ca o mare parte din Europa să se transforme dintr-un continent al războiului într-un continent al păcii. Contribuţia UE o reprezintă „fraternitatea între naţiuni” şi o formă a ceea ce Alfred Nobel numea „congrese pentru pace” atunci când a stabilit, în testamentul său din 1895, criteriile pentru acordarea Premiului pentru pace”.

Spread the love


Scrieti un comentariu