Prisma » Naţional » Pe scurt, 5 decembrie 2012

Pe scurt, 5 decembrie 2012

  • A fost publicat Ghidul privind aplicarea sistemului TVA la incasare
  • De la 1 decembrie, salariile bugetare au fost majorate cu 7,4% faţă de nivelul acordat pentru luna noiembrie 2012, aceasta fiind şi ultima etapă de majorare prevăzută de lege
  • Numărul urşilor bruni din România a scăzut la şase mii de exemplare, de la cele nouă mii, înregistrate în anul 1989, potrivit organizatiei World Wide Fund for Nature
  • Câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 2.139 lei în luna octombrie 2012 iar câştigul salarial mediu nominal net a fost de 1.552 lei
  • Ministerul Mediului şi Pădurilor, împreună cu instituţiile din subordine a lansat în dezbatere internă Strategia Forestieră Naţională 2013- 2022
  • Prin Hotărâre de Guvern se majorează ajutorul anual pentru acoperirea unei părţi din costul chiriei, energiei electrice şi energiei termice pentru nevoi casnice, cuvenit veteranilor de război, văduvelor de război, precum şi accidentaţilor de război în afara serviciului ordonat, de la 200 la 230 de lei.
  • Guvernul a aprobat, prin Hotărâre, declasificarea, menţinerea sau trecerea în altă clasă/nivel de secretizare, a documentelor elaborate de MAE anterior datei de 12.04.2002. Declasificarea informaţiilor va permite introducerea acestora în circuitul ştiinţific şi valorificarea lor în interesul istoriei naţionale şi cunoaşterea mai bună a politicii externe şi a relaţiilor internaţionale ale României din perioada 1945-1989.
  • Guvernul a adoptat un Proiect de lege prin care furnizorii privaţi de servicii sociale nu mai sunt doar potenţiali beneficiari de finanţări sporadice din bugetele locale, ci parteneri în asigurarea unei pieţe mixte de servicii sociale la nivel local.
  • Potrivit OuG nr. 71/2009 cu modificările şi completările ulterioare, plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar, devenite executorii până la data de 31 decembrie 2011, se realizează după o procedură de executare, potrivit căreia în anul 2012 autorităţile şi instituţiile publice debitoare au obligaţia de a plăti 5% din valoarea titlului executoriu, în 4 tranşe egale. În aceste condiţii, Guvernul a aprobat suplimentarea bugetului M.J. şi a celoralte instituţii menţionate cu sumele necesare efectuării plăţilor aferente trimestrului IV al anului în curs (adică un procent de 25% din totalul sumei datorate pentru anul 2012).
Spread the love


Scrieti un comentariu