Prisma » Executiv » Noul permis european de conducere

Noul permis european de conducere

Începând cu 19 ianuarie 2013, toate noile permisele de conducere eliberate în UE se vor prezenta sub forma unui „card de credit” din plastic, având un format european standard şi elemente de securitate mai bune. Noul permis european va înlocui treptat cele peste 100 de modele diferite din hârtie şi plastic, utilizate în prezent de mai mult de 300 de milioane de şoferi în întreaga UE. Această acţiune face parte dintr-un pachet mai amplu de măsuri (cea de-a treia Directivă UE privind permisele de conducere) care intră în vigoare şi care sunt concepute pentru a ameliora libera circulaţie, a combate frauda şi a îmbunătăţi siguranţa rutieră pe întreg teritoriul UE.

Principalele modificări care au intrat în vigoare la 19 ianuarie 2013 sunt după cum urmează:

Un format european standard

Toate noile permise europene de conducere vor fi eliberate în conformitate cu un nou format, un „card de credit” din plastic, cu o fotografie şi informaţii standard – uşor de recunoscut şi de citit în întreaga UE. Toate permisele noi vor avea acest format începând cu 19 ianuarie 2013.

Permisele existente nu sunt afectate, dar vor fi înlocuite cu noul format în momentul reînnoirii lor sau cel târziu până în 2033. Permisul european de conducere poate fi adaptat astfel încât să includă simboluri naţionale, decizia aparţinând fiecărui stat membru.

Securitate sporită

Noul permis de conducere include o serie de elemente de securitate menite să îl facă inviolabil şi să descurajeze falsificarea acestuia.

În plus, această măsură este însoţită de crearea unui sistem de schimb de date electronice la nivel european, pentru a facilita schimbul de informaţii între administraţiile naţionale. Procesul de gestionare a permiselor de conducere pentru persoanele care îşi schimbă reşedinţa în alt stat membru va fi astfel simplificat. De asemenea, aceasta va contribui în mod semnificativ la descurajarea „turismului pentru obţinerea permisului de conducere” şi a fraudei, de exemplu prin punerea în aplicare a noii interdicţii, mai stricte, conform căreia un stat membru nu eliberează permisul unei persoane al cărei permis a fost deja retras, suspendat sau restricţionat de un alt stat membru.

Reînnoirea periodică a permiselor

Reînnoirea periodică a permiselor auto în întreaga UE este esenţială pentru combaterea fraudei şi pentru îmbunătăţirea siguranţei rutiere. Conform noilor norme, permisele de conducere trebuie reînnoite, pentru conducătorii de automobile şi motociclete, o dată la 10-15 ani, în funcţie de statele membre. Conducătorii de autobuze şi de camioane trebuie să-şi reînnoiască permisul din cinci în cinci ani şi să efectueze un control medical pentru reînnoirea acestuia.

Este vorba despre o reînnoire administrativă care nu necesită nicio testare suplimentară. Astfel, se asigură că informaţiile, fotografiile, etc. înscrise pe permise sunt actualizate, elementele de securitate ale cardurilor pot fi actualizate periodic pentru a ţine seama de noile tehnologii, iar statele membre au în permanenţă informaţii actualizate referitoare la permisele aflate în circulaţie.

Protecţia şoferilor vulnerabili

Regimul specific permisului european de conducere consolidează protecţia categoriilor celor mai vulnerabile de participanţi la trafic. Printre măsuri se numără:

O limită de vârstă mai ridicată pentru accesul direct (în urma testării teoretice şi practice) la permisele pentru motocicletele cele mai puternice, şi anume 24 de ani în loc de 21 de ani cât este în prezent.

Creşterea limitei de vârstă, precum şi introducerea unor etape suplimentare în cadrul accesului treptat. Noul regim impune acumularea unei experienţe de minimum patru ani (în loc de doi) de conducere a unor motocicletele mai puţin puternice înainte de obţinerea permisului de conducere pentru motocicletele cele mai puternice.

Mopedurile constituie o nouă categorie de vehicule, iar candidaţii la obţinerea permisului de conducere a acestora vor trebui de acum înainte să susţină un test teoretic. Statele membre pot introduce, de asemenea, teste de aptitudini şi de comportament şi examene medicale. UE stabileşte o vârstă minimă recomandată de 16 ani, vârstă de la care permisele sunt recunoscute reciproc de către toate statele membre (statele membre pot coborî acest nivel la 14 ani pe teritoriul naţional). Este pentru prima dată când UE introduce cerinţe minime pentru mopeduri.

Standarde minime pentru examinatori

Examinatorii vor trebui să respecte standarde minime în ceea ce priveşte calificarea iniţială şi formarea continuă. Această măsură va permite introducerea unui control al calităţii în cadrul noului sistem.

Directiva 2006/126/CE privind permisele de conducere a fost adoptată de statele membre şi de Parlamentul European în 2006. Aceasta a trebuit să fie transpusă de statele membre până la 19 ianuarie 2011 şi devine pe deplin aplicabilă la 19 ianuarie 2013.

Comisia Europeană: IP/13/25, 18/01/2013

Spread the love


Scrieti un comentariu