Prisma » Social » Tabere pentru preşcolari, elevi şi studenţi cu handicap

Tabere pentru preşcolari, elevi şi studenţi cu handicap

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Caraş-Severin organizează în perioada vacanţei de vară tabere pentru preşcolari, elevi şi studenţi cu handicap. În sensul normelor metodologice emise de Ministerul Tineretului si Sportului, DJST Caraş-Severin va primi cererile pentru taberele subvenţionate.

Cererea privind acordarea unui loc de tabără gratuit se depune însoţită de o copie după documentul care atestă gradul de handicap şi o adeverinţă emisă de unitatea de învăţământ care să ateste încadrarea intr-o formă de învăţământ. Cererea poate fi depusă atât de părintele sau reprezentantul legal al persoanei cu handicap cât şi de un reprezentant al unităţii de învăţământ de care aparţine. Conform normelor metodologice, persoanele cu handicap care nu au mai beneficiat de un astfel de program vor avea prioritate la selecţie.

Locaţiile în care se vor desfăşura taberele pentru persoane cu handicap vor fi cu prioritate centrele de agrement aflate în administrarea MTS.

Cererile se depun la sediul DJST Caraş-Severin situat pe Str. Sarmisegetuza B6, începând cu data de 7 iunie a.c., ora 12. informaţii suplimentare se pot obţine consultând normele metodologice pe site-ul: www.mts.ro sau la telefon: 0255-212856.

Spread the love


Scrieti un comentariu