Prisma » Educaţie » Acreditarea domeniilor de studii universitare de master

Acreditarea domeniilor de studii universitare de master

Guvernul a adoptat Hotărârea privind aprobarea Metodologiei privind acreditarea domeniilor de studii universitare de master pe baza programelor de studii de master acreditate.

Guvernul a adoptat această Hotărâre prin care se instituie următoarele reglementări:

  • Instituţiile de învăţământ superior acreditate care îşi şcolarizează studenţi la programe de studii universitare de master acreditate se consideră Instituţii Organizatoare de Studii Universitare de Masterat (IOSUM), acreditate pentru domeniile de studii de master în care acestea se încadrează.
  • Începând cu anul universitar 2013-2014, domeniile de studii universitare de master acreditate se constituie, la propunerea senatelor universitare din programele de studii universitare de master acreditate de ARACIS până la data de 30 iunie 2013.
  • Începând cu anul universitar 2013-2014, stabilirea numărului maxim al studenţilor care pot fi şcolarizaţi pentru fiecare domeniu, se realizează în urma evaluării externe făcute de către ARACIS sau de către o altă agenţie de asigurare a calităţii, din ţară sau străinătate, înregistrată în Registrul European pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior.
Spread the love


Scrieti un comentariu