Prisma » Executiv » Întrunirea comisiilor locale pentru inventarierea terenurilor

Întrunirea comisiilor locale pentru inventarierea terenurilor

comisii locale

Şedinţa de întrunire a comisiilor locale pentru inventarierea terenurilor, constituite prin Ordin al Prefectului, a avut loc în data de 12 iulie 2013, la sediul Palatului Administrativ. Potrivit prevederilor Legii nr.165/2013, privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist din România şi ale H.G. nr. 401/2013, comisia constituită la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale este alcătuită din: un reprezentant al Instituţiei Prefectului, care are şi calitatea de preşedinte al comisiei, primarul şi secretarul unităţii administrativ-teritoriale respective, un specialist în măsurători topografice şi în identificarea tarlalelor şi parcelelor din cadrul unităţii administrativ-teritoriale, un reprezentant al oficiului teritorial de cadastru şi publicitate imobiliară. În funcţie de specificul localităţii, din componenţa Comisiei mai pot face parte un reprezentant al Agenţiei Domeniilor Statului şi un reprezentant al Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva. Potrivit prevederilor legale, în termen de 180 de zile de la data constituirii, comisia are obligaţia de a întocmi situaţia terenurilor agricole, cu sau fără investiţii, şi forestiere, aflate în domeniu public sau privat al statului sau, după caz, al unităţii administrativ-teritoriale, care pot face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate pe fiecare unitate în parte.

Din cele 77 de comisii constituite la nivelul judeţului au fost prezente la întrunirea de astăzi un număr de 64, urmând ca o a doua şedinţă să fie organizată în cursul săptămânii viitoare.

Spread the love


Scrieti un comentariu