Prisma » Social » Măsuri de combatere a şomajului în rândul tinerilor

Măsuri de combatere a şomajului în rândul tinerilor

În cadrul reuniunii Consiliului European din 27-28 iunie de la Bruxelles, liderii UE au aprobat un plan global de combatere a şomajului în rândul tinerilor. 23,5 % dintre europenii cu vârsta de sub 25 de ani (aproximativ 7,5 milioane) din întreaga UE nu au în prezent un loc de muncă. Planul include accelerarea punerii în aplicare a iniţiativei privind ocuparea forţei de muncă în rândul tinerilor şi a garanţiei pentru tineret, precum şi sporirea mobilităţii tinerilor şi a implicării partenerilor sociali.

Probabilitatea şomajului în rândul tinerilor este de cel puţin de două ori mai ridicată decât în rândul populaţiei adulte. Costul eşecului integrării a circa 14 milioane de tineri cu vârste cuprinse între 15 şi 25 de ani pe piaţa muncii este estimat la echivalentul a aproximativ 1,21 % din PIB-ul UE.

Garanţia pentru tineret

În conformitate cu garanţia pentru tineret, statele membre s-au angajat să asigure că, în termen de patru luni de la intrarea în şomaj sau de la momentul în care nu mai urmează o formă de învăţământ formal toţi tinerii sub vârsta de 25 de ani vor primi o ofertă de bună calitate de obţinere a unui loc de muncă, de intrare în ucenicie sau de efectuare a unui stagiu.

UE va sprijini statele membre să finanţeze garanţia pentru tineret prin utilizarea fondurilor structurale ale UE, în special a iniţiativei privind ocuparea forţei de muncă în rândul tinerilor.

Iniţiativa privind ocuparea forţei de muncă în rândul tinerilor

Liderii UE au convenit să avanseze cele 6 miliarde de euro care fuseseră alocate pentru iniţiativă, astfel încât respectivele fonduri să fie disponibile în perioada 2014-2016, adică în primii doi ani ai actualului cadru financiar multianual (CFM), în locul repartizării pe durata întregii perioade de şapte ani.

Liderii s-au angajat ca iniţiativa privind ocuparea forţei de muncă în rândul tinerilor să devină pe deplin operaţională până în ianuarie 2014.

Regiunile UE unde ratele şomajului în rândul tinerilor sunt mai ridicate de 25 % vor fi primele care vor primi plăţi în temeiul iniţiativei. În acest sens, statele membre trebuie să adopte un plan pentru a aborda şomajul în rândul tinerilor, inclusiv prin punerea în aplicare a garanţiei pentru tineret până la sfârşitul anului. Celelalte ţări sunt încurajate să adopte astfel de planuri în 2014.

În plus, s-a convenit că fondurile CFM necheltuite vor fi utilizate în primul rând pentru a susţine ocuparea forţei de muncă, în special pentru tineri, dar şi în domenii ale creşterii economice precum inovarea şi cercetarea.

Sprijinirea tinerilor în găsirea unui loc de muncă în străinătate

Liderii au convenit să consolideze iniţiativele existente precum „Primul tău loc de muncă EURES” şi „Erasmus+”, care favorizează de asemenea formarea profesională transfrontalieră. Statele membre ar dori ca acestea să fie operaţionale începând cu ianuarie 2014. În prezent EURES oferă acces la peste 1,4 milioane de locuri de muncă vacante şi la aproape 31 000 de angajatori înregistraţi în întreaga UE.

În plus, statele membre sunt încurajate să îşi utilizeze o parte din alocaţiile primite din partea Fondului social european pentru a sprijini programele de mobilitate transfrontaliere.

Programele de ucenicie

Statele membre au convenit să lanseze Alianţa europeană pentru ucenici în luna iulie, în timp ce Cadrul de calitate pentru stagii ar trebui instituit la începutul anului 2014. Programele urmăresc conectarea sectorului privat, a partenerilor sociali şi a mediului de afaceri pentru a crea programe de ucenicie de înaltă calitate.

Partenerii sociali

O altă măsură de impulsionare a ocupării forţei de muncă în rândul tinerilor este implicarea activă a partenerilor sociali. Consiliul European salută cadrul de acţiuni privind ocuparea forţei de muncă în rândul tinerilor asupra căruia partenerii sociali au convenit în iunie 2013.

Spread the love


Scrieti un comentariu