Prisma » Social » Salariile tuturor bugetarilor

Salariile tuturor bugetarilor

Ministerul Finanţelor Publice dezminte informaţia potrivit căreia salariile tuturor bugetarilor ar îngheţa în 2014. În anul 2014 un număr de 354.155 salariaţi din sectorul bugetar, reprezentând cca. 30% din totalul numărului de posturi ocupate la nivelul lunii septembrie 2013, vor beneficia de majorări salariale, astfel:

  • 274.000 vor benefica de majorări salariale ca urmare a majorării salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată la 850 lei începând cu luna ianuarie 2014 şi 900 lei începând cu luna iulie 2014; din acest număr 90.328 sunt funcţii specifice din domeniul asistenţei sociale, 20.836 sunt funcţii de specialitate medico-sanitară şi auxiliar sanitar, 11.748 sunt cadre didactice şi didactice auxiliare, 106.931 personal contractual, 32.829 funcţionari publici, 2.621 sunt funcţii specifice din instituţii de cultură: spectacole, biblioteci, muzee şi 8.707 alte categorii de funcţii bugetare;
  • 65.370 cadre didactice din învăţământul preuniversitar şi universitar de stat, cu vechime învăţământ de până la 6 ani, vor beneficia de o majorare salarială de până la 10%, dar nu mai mult decât salariul de bază stabilit potrivit Legii-cadru nr. 284/2010;
  • 14.815 medici şi farmacişti rezidenţi din unităţile sanitare publice, cu salariul brut lunar mai mic de 3.000 lei, vor beneficia de o bursă lunară neimpozabilă de 670 lei (reprezentând 150 euro).

Prin aceste măsuri se asigură majorarea veniturilor pentru categoriile de personal bugetar cu nivelurile de salarizare cele mai mici.

Ministerul Finantelor Publice – DGTI

Spread the love


Scrieti un comentariu