Prisma » Social » Cheltuielile necesare pentru reabilitarea blocului nr. 1 de pe Aleea Vlădeasa

Cheltuielile necesare pentru reabilitarea blocului nr. 1 de pe Aleea Vlădeasa

Primăria Municipiului Reşiţa a iniţiat achiziţia, în regim de urgenţă, a serviciilor de proiectare pentru blocul numărul 1 situat pe Aleea Vlădeasa (expertiză tehnică, proiectare lucrări de consolidare şi punere în siguranţă a clădirii, branşarea la utilităţi a blocului).

Potrivit expertizei tehnice şi a documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie, realizate de către Universitatea Politehnică din Timişoara – Facultatea de Construcţii, valoarea proiectării este de 49.662 de lei iar valoarea lucrărilor de execuţie (structură de rezistenţă, arhitectură, reparaţii, instalaţii interioare şi branşamente) se ridică la 697.500 de lei. Valoarea totală a proiectării şi a lucrărilor de execuţie este de 747.162 de lei.

Valoarea lucrărilor de proiectare este alocată în lista obiectivelor de investiţii pe anul 2013, finanţate de la bugetul local.

Prin HCL nr. 255/01.10.2013, Consiliul Local a aprobat ca toate cheltuielile necesare expertizării tehnice a imobilului nr. 1 situat pe Aleea Vlădeasa, efectuării studiului de fezabilitate şi întocmirii proiectului tehnic să fie suportate din bugetul local, în această etapă.

În continuare, Primăria Municipiului Reşiţa face demersuri pentru obţinerea de fonduri necesare reabilitării blocului afectat de explozia produsă în data de 1 octombrie 2013.

Biroul de presă al Primăriei Municipiului Reşiţa

Spread the love


Scrieti un comentariu