Prisma » Civica » A.G.O.F.M. – Locuri de muncă pentru români

A.G.O.F.M. – Locuri de muncă pentru români

Întreprinderi lucrative cu profil variat de nivel local, în reţea, sau de nivel naţional vor adapta forţa de muncă disponibilă cerinţelor actuale, cu un trend în permanentă schimbare. Se presupune completarea învăţământului profesional, în curs de reînfiinţare, cu specializările aferente. Propunerile urmă-toare vor putea fi completate şi adaptate la cerinţele şi perspectivele pieţei.

 • Cooperative de lucru la domiciliu de tăiat material frunzos la populaţia de câini comunitari, recent scăpaţi de legea eutanasierii selective; activitatea va fi supusă controlului organizaţiilor verzi (ecologice) şi de prieteni ai animalelor. (N.b. – se va evita prin regulament tăierea de frunze la pisici).

  Surse de finanţare: fonduri nerambursabile europene, pe bază de proiecte, cu dobânzi de criză.

  Locuri de muncă: variabil/ sezonier, în funcţie de fluctuaţiile populaţiei de câini.

 • Plantarea de bombe din 100 în 100 km, cu temporizare variabilă a exploziei, între 5 ore şi 5 săptămâni. Fabricaţie, transport, echipe de geniu pentru amplasare, asigură minimum 2000, maximum10.000 locuri de muncă, în tot teritoriul. Se va avea în vedere utilizarea numai a bombelor biodegradabile.

  Surse de finanţare: Hamas, Septembrie roşu, Al-Qaida, poate ceva agenturi KGB-iste etc.

 • Asociaţie naţională horticolă pentru transplantarea perelor în plopi şi a micşunelelor în răchite, cu precădere în zilele semnificative, foste sărbători naţionale 23 august, 1 Mai, 26 ianuarie, la ample festivaluri internaţionale etc.

  Surse de finanţare: PCR reînfiinţat, organizaţii nonprofit de nostalgici ai fostului regim şi ai fostului dictator.

  Locuri de muncă: sezonier şi cu dependenţă electorală (câteva sute pe judeţ).

 • Înfiinţarea unor întreprinderi speciali-zate în betonarea suprafeţelor rezultate prin defrişări, împotriva alunecărilor de teren în urma ploilor abundente. Ele vor contribui, prin construcţie, şi la canalizarea apei spre amenajările hidroenergetice (lacuri de acumulare), mărind producţia de energie electrică hidro. Activitatea se va desfăşura sub sloganul „În grădina lui Ion/ Statul va turna beton” (consecutiv lozincii „Sus pe deal e-o casă:/ mâine va fi rasă”, aceasta şi cu aplicare în oraşe, în cartierele cu monumente istorice), iar panourile publicitare plantate pe suprafeţele fostelor păduri vor avea ca siglă un camion cu buşteni şi o drujbă, stimulând defrişările în continuare, pentru atingerea obiectivului impus de FMI şi UE (prin intermediul instituţiei baronilor locali): reducerea suprafeţei împădurite de la 27% la 11%, într-o primă fază.

  Surse de finanţare: fonduri nerambursabile, redevenţe de la industria buştenilor (public/privat) şi cele din publicitatea menţionată.

  Locuri de muncă: echivalentul fostelor întreprinderi industriale de stat, fără aport străin (câteva zeci de mii).

 • Ateliere de execuţie a pivelor de bătut apa, din materiale noi, rezistente la eroziune şi coroziune, adaptate la noile tipuri şi procedee de bătut apa în piuă. Beneficiari: Parlament, Consilii locale, posturi TV publice şi private, diverse comitete „şi comiţii”. Broşurile publicitare difuzate în cafenele, la colţ de stradă şi în pieţe (publice şi de legume) sunt în mod deosebit recomandabile.

  Surse de finanţare: fondul de cheltuieli auxiliare al Parlamentului, respectiv ale Consiliilor locale, şi donaţii (public/privat) către partidele şi alianţele reprezentate în Parlament; autofinanţare în cazul celorlalte formaţiuni politice.

  Locuri de muncă: în sistem centralizat, cu posibilitate de ieşire la export (UE), în ani electorali.

 • Ultimul pe listă, cu voia Dvs., deschiderea întreprinderilor miniere pentru utilizarea cianurilor (Roşia Montană şi altele).

  Surse de finanţare: în circuit ocult, sub control mafiot, cu participare publică.

  Locuri de muncă: vreo 1000, pe 15 ani (dintre care numai 2-300 localnici, restul străini specializaţi); avantajele cianurilor pe vreo 100 de ani. N-a încercat nea’ Nicu cu cianură, dar pe noi nu ne împiedică nimeni să facem o treabă temeinică.


Vechi activităţi din regimul trecut, din fabrici de împachetat fum, ateliere artizanale de ascuţit ovăzul, de confecţionat bice din… reziduuri bio, site de mătase din cozi de câine ş.a., sunt depăşite din punct de vedere logistic, al utilajelor, dar şi al calificării personalului, deci nu sunt de luat în considerare. Cele aflate încă în funcţie şi neprivatizate îşi vor desfăşura în continuare activitatea, fiind suficiente pentru cerinţele, în scădere, ale pieţii autohtone.

A.G.O.F.M. (Asociaţia de Grijă pentru Ocuparea Forţelor de Muncă)

Mitică Jalea, Ovidiu T. Rista
(pt. conf., A.G.)

Spread the love


Scrieti un comentariu