Prisma » Mediu » GEC Nera monitorizează mediul din sudul Banatului

GEC Nera monitorizează mediul din sudul Banatului

Grupul Ecologic de Colaborare Nera (GEC Nera, cum este mai bine cunoscut), constituie unul dintre ong-urile cheie din sudul Banatului, relativ la monitorizarea şi protejarea mediului. Asociaţia, condusă de fostul deputat Cornel Sturza Popovici, are 37 de membri activi, centru de voluntariat incluzând 54 de voluntari din zona parcurilor naturale şi naţionale Cheile Nerei – Beuşniţa, Semenic – Cheile Caraşului şi Porţile de Fier, comitet de administraţie, consiliu ştiinţific, trei echipe specializate pentru implementarea proiectelor în domeniul managementului ariilor naturale protejate, apei, deşeurilor şi dezvoltării rurale. Aria sa de acţiune este Sudul Banatului, incluzând zona Parcului Naţional Cheile Nerei – Beuşniţa, Semenic – Cheile Caraşului şi Parcul Natural Porţile de Fier.

GEC Nera – prezent de multe ori în paginile ziarelor sau în mediul audio-vizual, are mai multe obiective, printre care cooperarea cu autorităţile locale pentru implementarea planurilor de management ale celor trei parcuri. Monitorizarea calitatii apei pe râurile Nera, Caraş, Miniş şi fluviul Dunarea. Promovarea voluntariatului în scopul furnizării către comunităţile locale a unor servicii ecologice de interes public ce vizeaza protecţia mediului (monitorizarea alternativă a stării factorilor de mediu şi a biodiversităţii; avertizări transmise autorităţilor locale în cazul unor agresiuni majore împotriva mediului; recoltări de probe de apă şi sol în cazul poluărilor accidentale; informarea şi sensibilizarea populaţiei şi a grupurilor de turişti privind regimul ariilor naturale protejate; igienizarea traseelor şi locurilor de popas din interiorul ariilor naturale protejate). Elaborarea de strategii locale de dezvoltare durabilă a comunităţilor locale din zona parcurilor.

De asemenea, GEC Nera desfăşoară o susţinută colaborare transfrontalieră iar grupurile sale ţintă sunt autorităţile locale şi centrale de mediu, agenţii economici poluatori, autorităţile administraţiei publice locale, mici intreprinzători, grupuri defavorizate, grupuri de turişti, populaţia din comunităţile locale.

Iată şi câteva proiecte de succes ale acestui ONG: “Democraţie şi autonomie locală” (1994, 1996, 1997, 1998, 1999), având finanţator Fundaţia HANNS SEIDEL – Germania. Participarea la reuniunea consiliului de administraţie a Programelor Naţiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) Nairobi – Kenya 1995, 1996. “Protecţia mediului şi integrarea europeană” (1996). Participarea la elaborarea proiectului de lege privind Fondul de Mediu în comisia de mediu a Camerei Deputaţilor (1997). De altfel, Cornel Sturza Popovici – preşedintele GEC Nera – a facut parte din grupul de parlamentari care au întocmit proiectul de lege privind Fondul de Mediu. Proiectul a fost discutat şi adoptat de Parlamentul Romaniei în anul 1998. “Tranziţie la economia de piaţă şi dezvoltarea durabilă” (1997). “Regimul deşeurilor în practica vamală românească şi europeană” (2001-2002). “Strategie de dezvoltare durabilă a microregiunii Berlişte – Răcăşdia” (2003 – 2004). “Centru de voluntariat pentru protejarea rezervaţiilor naturale din Banatul de Sud” (2003-2004). “Contribuţii la integrarea în procese de dezvoltare durabilă a populaţiei sărace din zona parcurilor naturale ale Banatului de Sud”, aprilie – decembrie (2004). “Informarea populaţiei rurale din zona parcurilor naturale ale Banatului de Sud privind procesul de aderare a României la UE” (2005). “Parteneriat ONG – autorităţi locale din România şi Serbia & Muntenegru destinat protecţiei mediului în zona de frontieră a microregiunii Dunăre – Nera – Caraş”. (2005 – 2007). “Cine vindecă rănile lăsate de minerit în zona parcurilor naturale din sudul Banatului?” (2009).

Dan Apostolescu

Spread the love


Scrieti un comentariu