Arhiva pentru categoria ‘Civica’:

Un fel de REVISTA PRESEI

Am avut parte în decembrie de o fereastră deschisă spre un tărâm pe care n-am mai călcat de vreo 2-3 generaţii. Au fost orele astrale ale românilor înşirate de-a lungul mai multor zile legate de aducerea în ţară a rămăşiţelor pământeşti şi funeraliile Majestăţii Sale Regele Mihai I al României. Fiinţa noastră colectivă aflându-se îndeobşte scindată, cu o obstinaţie demnă de scopuri mai înalte, îşi găseşte la răstimpuri temeiuri salutare de solidaritate, de aliniere la mersul vremurilor, dar şi al astrelor. De regăsire a unor repere ale conştiinţei de neam de care ne-am (!) depărtat ori am fost despărţiţi de vânturile istoriei (şi… ale geografiei, la drept vorbind). Chiar şi presa şi-a unit vocile într-un cor coerent, atât “o anumită parte” a ei, cât şi celelalte părţi, obişnuite cu tonalităţi mai frivole sau percutante. Am făcut câteva comentarii la articole din două numere consecutive ale “săptămînalului de tranziţie” Dilema veche, înainte ca ecourile evenimentului excepţional să se… să revină la “normal”.

Continuare…

IEŞIREA Din infern, cu dragoste

Lui Gheorghe Zincescu – in memoriam

Motto: Ce e viul dacă nu un semn al prezenţei lui Dumnezeu?
Aura Christi (A citi – a scrie)

Caracterul angelic al unei persoane implică, pe lângă ce înţelegem îndeobşte, sensibilitate, blândeţe, iradiere a bunătăţii, şi o considerabilă forţă interioară. Se referă la aceasta şi Andrei Pleşu în Despre îngeri (“Îngerul e, în mare măsură, un soldat, un luptător;…” – pg. 30, de ex.). “Angel radios”, cunoscutul apelativ din “noaptea furtunoasă” înseamnă, chiar şi acolo, în gura unui îndrăgostit, nu doar frumuseţe şi graţie.

Continuare…

Lecţiile marelui istoric

Raportarea noastră la propria istorie este deficitară, o ştie toată lumea, din diverse colţuri ale societăţii româneşti. Nimeni, cât de cât interesat de chestiune, nu spune altceva, iar cei neinteresaţi cât ar trebui, tot mai mulţi din păcate, nu fac decât să confirme această constatare. Ea, constatarea, raportarea deficitară, priveşte istoria recentă şi are drept suport anume partizanate etice, ideologice şi social-politice, al căror comentariu nu-l vom relua. Însă cum o deficienţă rareori rămâne izolată, ea priveşte şi istoria în ansamblul ei, din străvechime până în modernitate, ceea ce e mai greu de pus în seama parti-pris-urilor de natură sociologică, a intenţionalităţilor şi practicilor doctrinare. Şi totuşi… Într-o societate în care apele tulburi sunt mediu de manifestare preferat, ajungându-se chiar la demolări programate, în varii domenii, n-ar fi de mirare nimic. În treacăt fie spus, unul dintre acestea e învăţământul, căruia i se dau lovituri sistematice, inclusiv (mai ales!?) în domeniul studiului istoriei. Este aceasta o cauză a constatării amintite? Sau unul din efecte? Poate ambele (să ne ierte logicienii).

Continuare…

Existenţa săracilor

“… pe săraci totdeauna îi aveţi cu voi…”
(Matei 26, Marcu 14, Ioan 12)

Gândurile/ rândurile următoare s-au adunat în timpul unei (re)lecturi a cărţii lui Karl Raimund Popper Societatea deschisă…, vol. I Vraja lui Platon, vol. II Epoca marilor profeţii. Hegel şi Marx (apărute la Londra în 1957). Autorul născut în 1902 la Viena, a fost membru al PSD austriac, a emigrat în 1936 în N. Zeelandă şi s-a stabilit în 1946 în Anglia. Un important filozof şi sociolog de stânga, dând tonul interpretărilor în multe domenii ştiinţifice, nu numai umaniste. Cartea reprezintă o lectură fundamentală, după formularea unui dascăl cunoscut nouă.

Continuare…

Reşiţeanul Alexandru Dan – legendă vie a gimnasticii româneşti

În 26 iulie 2017 se împlinesc 110 ani de când s-a născut Dan Alexandru care datorită rezultatelor obţinute în viaţă, zeci de medalii de aur şi argint, sute de diplome, precum şi prin participarea sa la numeroase concursuri de gimnastică, naţionale şi europene, precum şi la J.O. Prin toate este recunoscut azi ca cel mai bun gimnast român al tuturor timpurilor.

Continuare…

Fântâna cinetică de la Reşiţa

Scrisoare deschisă adresată primarului Reşiţei, Ioan Popa

În urmă cu câteva săptămâni, „la cererea telespectatorilor” şi „gând la gând cu aceştia”, primarul Ioan Popa a anunţat, în stilu-i caracteristic, fără a se înţelege exact despre ce-i vorba, că se vor face unele lucrări de renovare la Fântâna Cinetică şi la pavajul din centrul civic al oraşului. La scurt timp, au început lucrările la fântână şi, totodată, au apărut reacţii de nemulţumire ale unui grup de cetăţeni, locuitori ai Reşiţei, faţă de intenţiile primarului Ioan Popa cu privire la aceste intervenţii, concretizate printr-o scrisoare deschisă:

Continuare…

Scrisoare deschisă către consilierii municipiului Reşiţa,

Reşiţa, 08.05.2017

Dragii noştri consilieri,

Vă adresez această scrisoare deschisă cu scopul de a vă transmite un simplu mesaj: NU MUTILAŢI ORAŞUL ACESTA! Mai exact mă refer la investiţia LIDL din zona Kaufland şi o spun din 3 considerente:

Continuare…

Alte mulţimi

Am sărbătorit nu demult Intrarea Domnului în Ierusalim, numită la noi şi Floriile, ziua de primăvară a celor cu nume de flori. Printre multele neadecvări ale fiinţei umane la apelul Fiinţei Divine, a fost revelată cu acest prilej şi aceea a nerecunoştinţei faţă de binefacerile de care avem parte, faţă de nesfârşita generozitate de care beneficiem în toate zilele vieţii noastre. La intrarea în Cetatea Sfântă, mulţimile L-au întâmpinat pe Fiul Omului cu ramuri verzi şi strigăte de „Osana”, aşternându-şi hainele pe jos, în faţa copitelor asinului pe care venea călare (Matei 21, Luca 19, Ioan 12). Iar apoi, ni se spune adeseori, aceleaşi mulţimi, adunate în faţa palatului Guvernatorului, îi cereau condamnarea la moarte şi răstignirea Învăţătorului pe Care-L ascultaseră în atâtea rânduri.

Continuare…

Prof. univ dr. Sabin Pautza, compozitor şi dirijor de valoare mondială

În urmă cu 74 de ani, pe mapamond s-a născut un geniu al muzicii clasice, românul Sabin Pautza, care este considerat urmaş a lui George Enescu şi Bela Bartok, şi care a pus Reşiţa, Banatul Montan şi România pe harta muzicii din lume ridicând prestigiul muzical la cele mai variate forme de prezentare.

Datorită meritelor sale deosebite, a talentului său înnăscut precum şi a muncii sale neobosite, Sabin Pautza a ajuns dirijor la una din cele mai prestigioase orchestre simfonice din America obţinând numeroase succese.

Continuare…

Invenţii româneşti. Priorităţi mondiale

Începutul secolului XX a marcat unele evenimente importante în istoria omenirii. Geniul omenesc, după lupte aprige, a reuşit să dezlege unele enigme importante ale naturii.

Savanţii din lumea întreagă, matematicienii celebri, medicii, oamenii de rând, dar cu minţi sclipitoare, scormoneau febril necunoscutul pentru soluţionarea căutărilor în varietatea domeniilor existenţei umanităţii: medicină, mecanică, transporturi şi în special în aeronautică simţind că aceasta va rezolva mai rapid aceste probleme. Se trăia din plin secolul tehnicii.

Continuare…