Prisma » Sănătate » Deputaţii se opun autorizării porumbului modificat genetic

Deputaţii se opun autorizării porumbului modificat genetic

Porumbul modificat genetic “Pioneer 1507” nu ar trebui pus pe piaţă pentru cultivare, întrucât polenul său rezistent la insecte ar putea răni moliile şi fluturii, spune Parlamentul European într-o rezoluţie non-legislativă adoptată recent. Deputaţii cer Consiliului să respingă autorizarea pe care o propusese, iar Comisiei să nu propună şi să nu reînnoiască autorizaţiile pentru niciun fel de organism modificat genetic înainte de îmbunătăţirea metodelor de evaluare a riscurilor.

Deputaţii se opun punerii pe piaţa UE a acestui porumb modificat genetic pe motiv că acest lucru ar depăşi puterile de implementare ale Comisiei, stabilite în regulile UE privind eliberarea deliberată în mediu a unor organisme modificate genetic. Deputaţii subliniază că propunerea Comisiei nu specifică “nicio condiţie pentru protejarea unor medii/ecosisteme speciale şi/sau a unor arii geografice”, aşa cum cere legislaţia.

Rezoluţia a fost adoptată cu 385 de voturi pentru la 201 împotrivă şi 30de abţineri.

Efecte adverse

În opinia sa din februarie 2012, Autoritatea Europeană pentru Siguranţă Alimentară (AESA) nu a fost în mod explicit de acord cu concluzia citată de Pioneer că există un risc neglijabil ridicat de porumbul 1507 pentru Lepidoptera în UE, subliniind că aceştia pot fi afectaţi dacă sunt expuşi la acest polen.

Parlamentul mai subliniază că porumbul 1507 este rezistent la glufosinatul din ierbicide şi că este comercializat ca atare în SUA şi Canada. Cu toate acestea, UE clasifică glufosinatul ca fiind toxic pentru reproducţie şi nu va mai autoriza utilizarea sa după 2017, mai spun deputaţii.

Context

Ultima cultură modificată genetic care va fi autorizată în UE este cartoful Amflora, în 2010, dar şi acesta a fost retras de pe piaţa UE în decembrie 2013, printr-un ordin al Curţii Generale UE (parte a Curţii de Justiţie). Singurul porumb modificat genetic autorizat pentru cultivare în UE este MON 810 de la Monsato, însă reînnoirea autorizaţiei sale este suspendată de câţiva ani.

Procedura: rezoluţie non-legislativă Siguranţa alimentară, REF.: 20140110IPR32334

Spread the love


Scrieti un comentariu