Prisma » Social » Drepturile lucrătorilor detaşaţi

Drepturile lucrătorilor detaşaţi

Lucrătorii detaşaţi în străinătate temporar vor putea fi mai bine protejaţi de propunerea legislativă adoptată de Parlamentul European. Prin contribuţia sa la text, PE a clarificat regulile de diferenţiere între detaşările reale şi încercările de a ocoli legea. Statele membre vor avea flexibilitate în efectuarea verificărilor, iar contractorii şi subcontractorii din industria de construcţii vor fi responsabili în comun şi în solidar pentru nerespectarea legislaţiei muncii.

Propunerea legislativă are ca scop să îmbunătăţească modalităţile de aplicare a regulilor prevăzute de o directivă din 1996 privind condiţiile de muncă ale lucrătorilor detaşaţi în străinătate pentru a oferi servicii pe timp limitat, în scopul de a preveni abuzurile.

Identificarea detaşărilor reale şi prevenirea abuzurilor

Pentru a îmbunătăţi claritatea legală, Parlamentul a inclus o listă non-exhaustivă de criterii care să ajute statele membre să evalueze dacă o detaşare este reală sau reprezintă doar o încercare de a ocoli legea, de exemplu prin aşa-numitele companii “cutie-poştală” create în state cu un nivel mai scăzut de protecţie a muncii şi socială decât cele din UE.

Parlamentul a introdus, de asemenea, şi o definiţie a “falselor activităţi independente”, un tip de abuz bazat pe faptul că multe reglementări privind condiţiile de muncă ce trebuie garantate conform directivei nu sunt aplicate sistematic lucrătorilor independenţi.

Întărirea inspecţiilor

Pentru a asigura aplicarea corectă a directivei din 1996, acordul cuprinde o listă de măsuri naţionale de control, la care statele membre pot adăuga altele. Conform propunerii Parlamentului, statele membre vor comunica noile măsuri de control Comisiei Europene, dar fără să fie necesară autorizarea prealabilă, permiţând statelor membre o anume flexibilitate în efectuarea verificărilor.

Responsabilitate comună şi în solidar

În cazurile în care activitatea este transferată unui contractor, contractorul principal şi subcontractorul direct vor fi responsabili în comun şi în solidar pentru orice neplată a lucrătorilor detaşaţi. În sectorul de construcţii, aceste măsuri sunt obligatorii. Statele membre pot introduce măsuri mai stricte şi pot adăuga şi alte sectoare.

O mai bună informare

Directiva de implementare îmbunătăţeşte şi accesul la informare, atât pentru companii, cât şi pentru lucrătorii detaşaţi. Parlamentul a introdus clauze care să asigure că aceste informaţii sunt transparente şi oferite gratuit, într-un format accesibil pe o unică pagina oficială de internet, în mai multe limbi, ţinând cont de cererea de pe piaţa muncii a statului membru gazdă. Informaţiile de pe pagina de internet vor descrie condiţiile de muncă şi sociale aplicabile lucrătorilor detaşaţi, precum şi procedurile pentru a depune plângeri.

Ce urmează

Acordul trebuie aprobat formal de Consiliul de Miniştri.

PE – REF.: 20140411IPR43465

Spread the love


Scrieti un comentariu