Prisma » Executiv » Protecţie consulară pentru cetăţenii UE

Protecţie consulară pentru cetăţenii UE

O directivă adoptată recent, facilitează accesul cetăţenilor UE la serviciile consulare în statele terţe în care ţara lor nu este reprezentată diplomatic sau nu poate oferi protecţie.

În ţările terţe, cetăţenii UE nereprezentaţi au dreptul la protecţie consulară oferită de către un alt stat membru, în aceleaşi condiţii ca şi resortisanţii acelui stat membru.

Noile norme stabilesc modul în care statele membre vor coopera pentru a se asigura că cetăţenii îşi pot exercita acest drept. Acestea sunt adoptate în urma Tratatului de la Lisabona, care a consolidat statutul cetăţeniei Uniunii.

Asistenţa consulară pentru cetăţenii UE nereprezentaţi poate include următoarele situaţii:

  • arest sau detenţie;
  • situaţii în care un cetăţean este victima unei infracţiuni;
  • accident grav sau boală gravă;
  • deces;
  • ajutor şi repatriere în caz de urgenţă;
  • necesitatea eliberării unor documente de călătorie provizorii.

În ţările terţe, delegaţiile Uniunii, în strânsă cooperare cu misiunile diplomatice şi consulare ale statelor membre, contribuie la aplicarea dreptului cetăţenilor Uniunii la protecţie consulară, astfel cum este specificat în tratat.

Statele membre trebuie să-şi adapteze legislaţia naţională la directivă până la 1 mai 2018.

Consiliul UE 20.04.2015

Spread the love


Scrieti un comentariu