Prisma » Executiv » Noi reglementări privind protecţia consumatorilor

Noi reglementări privind protecţia consumatorilor

Guvernul a adoptat, în şedinţa din 26 august, două Ordonanţe prin care se instituie noi reglementări în privinţa protecţiei consumatorilor.

O primă Ordonanţă este legată de introducerea, în legislaţia românească, a prevederilor Directivei nr. 2013/11/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind soluţionarea alternativă a litigiilor în materie de consum. Directiva europeană a fost elaborată în scopul depăşirii diferenţelor între statele membre în ceea ce priveşte sistemele de soluţionare a reclamaţiilor, atât în ceea ce priveşte sectoarele acoperite de acestea, cât şi calitatea procedurilor. Directiva nr. 2013/11/UE urmăreşte să asigure un nivel înalt de protecţie a consumatorilor şi o bună funcţionare a pieţei interne prin garantarea faptului că reclamaţiile împotriva comercianţilor pot fi prezentate de către consumatori, în mod voluntar, unor entităţi care aplică proceduri de soluţionare alternativă a litigiilor. Directiva impune statelor membre să faciliteze accesul consumatorilor la proceduri de soluţionare alternativă a litigiilor (denumite în continuare “proceduri SAL”) în cazul litigiilor naţionale şi al celor transfrontaliere care se referă la obligaţiile contractuale prevăzute în contractele de vânzări sau în contractele de prestări de servicii din toate sectoarele comerciale. Pentru ca procedura SAL să fie disponibilă şi uşor accesibilă, la nivel european se va institui un instrument on line, platforma SOL, care va fi un site interactiv, gratuit şi disponibil în toate limbile oficiale ale instituţiilor Uniunii Europene. Aceasta platformă: va furniza un formular de reclamaţie care va fi completat şi transmis online de către reclamant; va informa partea pârâtă în legătură cu reclamaţia depusă; va identifica instituţiile abilitate (entităţile SAL) etc.

Revenind la Ordonanţa adoptată de Guvern, aceasta creează, în România, cadrul juridic necesar pentru ca reclamaţiile împotriva comercianţilor să poată fi prezentate voluntar de către consumatori entităţilor care aplică proceduri SAL într-un mod independent, imparţial, transparent, eficace, rapid şi echitabil. Astfel, se înfiinţează, în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, o structură responsabilă cu derularea procedurilor SAL, în subordinea Înaltului Funcţionar Public, pentru a se asigura stabilitatea şi continuitatea acestei structuri. Această structură este imparţială şi îşi desfăşoară activitatea independent de activităţile de supraveghere şi control piaţă.

În cazul în care autorităţile publice centrale sau autorităţile administrative autonome cu responsabilităţi în domeniul protecţiei consumatorilor nu înfiinţează, în vederea soluţionării litigiilor, structuri SAL, structura responsabilă cu derularea procedurilor SAL din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor poate avea şi rol de autoritate complementară.

Pentru domeniul bancar, având în vedere complexitatea acestuia, precum şi impactul pe care serviciile bancare le au asupra consumatorilor, se înfiinţează Centrul de soluţionare alternativă a litigiilor din sistemul bancar, iar activitatea acestui centru este coordonată de un Colegiu de Coordonare.

A doua Ordonanţă adoptată vizează, pe de o parte, evitarea unor paralelisme legislative, având în vedere că există legislaţie specială referitoare la practicile comerciale incorecte/abuzive, ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor şi, pe de altă parte, se urmăreşte clarificarea, în principal, a regimului sancţiunilor contravenţionale, sens în care se propune aplicarea sancţiunilor contravenţionale în cazul tuturor situaţiilor în care un operator economic foloseşte o practică comercială incorectă şi nu numai a practicilor incluse în Anexa la Legea nr. 363/2007, aşa cum este în prezent.Scrieti un comentariu