Prisma » Social » Armonizarea aplicanţilor cu locurile de muncă vacante din Europa

Armonizarea aplicanţilor cu locurile de muncă vacante din Europa

Parlamentul a votat o propunere legislativă pentru modernizarea reţelei europene de servicii de căutare de locuri de muncă (EURES). Obiectivul este combaterea şomajului printr-o mai bună armonizare a cererii şi a ofertei pe piaţa muncii. Regulile actualizate, agreate deja cu Consiliul, se vor concentra mai mult pe regiuni transfrontaliere şi tineri.

Portalul EURES modernizat ar trebui să poată face legătura automat între profilele din CV-uri şi ofertele de job. De asemenea, locurile vacante publicate de oficiile publice din statele membre vor putea fi disponibile pe acest portal online european.

Deputaţii au aprobat compromisul realizat cu reprezentanţii statelor membre în negocierile de anul trecut cu 576 voturi pentru, 56 împotrivă şi 21 de abţineri.

Compatibilizarea automată dintre locurile vacante şi aplicaţii va fi gratuită pentru lucrători, nu trebuie să existe nicio discriminare pe bază de naţionalitate în privinţa plăţii sau a altor condiţii de muncă, iar accesul persoanelor cu dizabilităţi trebuie să fie asigurat.

Negociatorii Parlamentului au reuşit să lărgească reţeaua oferind statut de membru şi organizaţiilor private dacă oferă servicii de sprijin pentru lucrători şi angajatori şi au inserat amendamente care susţin pieţele de muncă transfrontaliere.

Deputaţii au mai introdus amendamente care permit ca stagiile şi uceniciile finanţate public să fie exceptate de la obligaţiile de publicare transfrontalieră din cauza diferenţelor între sistemele de educaţie şi a politicilor statelor membre privind piaţa activă a muncii.

Ce urmează

Regulamentul, votat de Parlament, are nevoie de aprobarea formală a Consiliului de Miniştri, urmând a intra în vigoare după publicarea în Jurnalul Oficial, iar statele membre au doi ani la dispoziţie pentru a-l implementa.

Baza de locuri de muncă europeană EURES a fost creată în 1993 ca o reţea de cooperare între Comisia Europeană şi serviciile publice de locuri de muncă din statele UE (plus Elveţia, Norvegia, Islanda şi Liechtenstein) şi parteneri: agenţii private de recrutare, sindicate, asociaţii ale angajatorilor.

Printre dezavantajele care au apărut de atunci se numără o bază de date incompletă de locuri vacante şi CV-uri, potenţial limitat de compatibilizare şi informaţii transfrontaliere incomplete privind munca. Numărul angajaţilor care lucrează în alte state membre – fără cei care trec frontiera pentru a merge la serviciu – este doar 7,5 milioane sau 3,1% din populaţia activă.

În afară de portalul internet, EURES are o reţea de aproximativ 1000 de consultanţi în Europa.

REF.: 20160223IPR15436

Spread the love


Scrieti un comentariu