Prisma » Economic » Programele “Casa Verde” şi ”Rabla”, finanţate în 2016 într-o formă completată

Programele “Casa Verde” şi ”Rabla”, finanţate în 2016 într-o formă completată

Finanţarea programelor şi proiectelor din sectorul protecţiei mediului au finanţarea asigurată în 2016, din Fondul pentru Mediu. Noutăţile din acest an se referă la programul “Casa Verde”, care va fi completat de noul program “Casa Verde Plus”, iar Programul de stimulare a înnoirii parcului auto (Rabla) va fi suplimentat cu programul ”Rabla Plus”, dedicat autovehiculelor electrice şi hibride. Executivul a aprobat, în şedinţa din 30 martie, bugetul de venituri şi cheltuieli pentru 2016 al Fondului pentru Mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu.

Potrivit actului normativ, în buget s-au estimat venituri totale în sumă de 836,46 milioane de lei şi cheltuieli în valoare de 838,66 milioane lei, deficitul de 2,2 milioane de lei urmând a fi acoperit din excedentul anilor anteriori.

Guvernul îşi propune să finanţeze, pentru anul 2016, proiecte şi programe pentru protecţia mediului în valoare de 790,1 milioane lei, această sumă fiind destinată atât pentru onorarea contractelor în vigoare, cât şi pentru încheierea unor noi contracte de finanţare.

Printre programele care urmează să fie finanţate din Fondul pentru Mediu menţionăm:

  • Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional prin care, în anul 2015, au fost scoase din uz 25.423 de autovehicule cu o vechime mai mare de 8 ani, suma alocată fiind de 220 milioane lei. Pentru anul 2016, prin proiectul de buget s-au alocat 145 de milioane lei pentru finanţări noi, prin care se estimează că vor fi scoase din uz aproximativ 20.000 de autovehicule;
  • Pentru programul de stimulare a achiziţionării de maşini noi electrice şi hibride (Rabla Plus) s-au alocat 75 mil. lei;
  • Programul „Casa Verde” privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire pentru persoane fizice, demarat în 2011. Pentru acest Program s-au alocat 44,5 milioane lei pentru finanţarea contractelor în vigoare şi 94,7 milioane lei pentru contracte noi. Din sumele alocate pentru acest an se estimează că în jur de 15.500 de persoane fizice vor beneficia de finanţare. Spre comparaţie, în perioada 2011-2015, în jur de 25.000 de persoane fizice au beneficiat de finanţare prin acest Program;
  • Programul „Casa Verde” este completat de „Casa Verde Plus” pentru care au fost alocate 45 milioane de lei, din care vor fi finanţate materiale ecologice, sisteme de acoperişuri verzi, sisteme de eficientizare a consumului de resurse si altele;
  • Programul “Sisteme integrate de alimentare cu apă, canalizare, staţii epurare“ în cadrul căruia există contracte în derulare până în 2018. Pentru acest program s-au alocat 275,5 milioane de lei în acest an pentru efectuarea de plăţi în cadrul cadrul contractelor existente;
  • Pentru împădurirea terenurilor degradate s-au alocat 20 de milioane de lei pentru efectuarea de plăţi aferente contractelor în derulare şi 50 de milioane de lei pentru semnarea de noi contracte;
  • Pentru gestionarea deşeurilor s-au alocat 100 de milioane lei pentru semnare de noi contracte pentru finanţarea unor programe de prevenţie şi reciclare, în vederea susţinerii economiei circulare;
  • Pentru realizarea pistelor pentru biciclişti s-au alocat 30 de milioane de lei pentru semnarea de contracte noi;
  • Pentru Programul de educaţie şi conştientizare a publicului privind protecţia mediului s-au alocat 30 milioane lei.
Spread the love


Scrieti un comentariu