Prisma » Executiv » PE aprobă noi puteri pentru Europol în combaterea terorismului

PE aprobă noi puteri pentru Europol în combaterea terorismului

EuroPol logo

Agenţia Europeană pentru cooperare în domeniul poliţiei Europol va putea curând să intensifice eforturile pentru a lupta împotriva terorismului, criminalităţii cibernetice şi a altor infracţiuni şi să răspundă mai repede ameninţărilor, datorită noilor reguli de guvernare aprobate recent de Parlamentul European. Noile puteri vor fi însoţite de asigurări solide privind protecţia datelor şi de instrumente de control democratic.

Propunerea legislativă, agreată de Parlament şi de Consiliu în noiembrie anul trecut, va întări mandatul Europol, acordându-i toate instrumentele necesare pentru a contracara infracţiunile transfrontaliere şi ameninţările teroriste tot mai mari, mai ales prin crearea mai usoară a unor echipe specializate să răspundă imediat unor ameninţări existente. Regulile vor include şi prevederi clare privind unităţile sau centrele existente cum ar fi Centrul European Împotriva Terorismului, înfiinţat la 1 ianuarie 2016.

Mai rapidă eliminare a propagandei teroriste online

În unele cazuri, Europol va putea să schimbe informaţii direct cu entităţi private, cum ar fi companiile sau ONG-urile, pentru a lucra mai rapid. De exemplu, unitatea din Europol care se ocupă de internet va putea contacta un furnizor de servicii de reţele sociale cum este Facebook direct pentru a cere ca o pagină de internet administrată de ISIS să fie ştearsă, contracarând astfel răspândirea propagandei teroriste.

Echilibrarea lipsei de informaţii

Pentru a evita lipsa de informaţii în lupta împotriva crimei organizate şi terorismului, noile reguli prevăd ca statele membre UE să pună la dispoziţia Europol datele necesare.

Pentru a încuraja schimbul de informaţii, Europol va raporta anual Parlamentului European, Consiliului, Comisiei şi parlamentelor naţionale despre informaţiile oferite de statele membre.

Protecţia datelor şi controlul democratic

Deputaţii s-au asigurat că noile puteri ale Europol vor fi dublate de prevederi solide privind protecţia datelor şi controlul parlamentar. Supraveghetorul European pentru Protecţia Datelor (EDPS) va monitoriza activitatea Europol şi va exista o procedură clară de reclamaţii pentru cetăţeni, conform legislaţiei UE.

Activitatea Europol va fi supravegheată şi de un grup comun de supraveghere parlamentară, cu membri din parlamentele naţionale şi Parlamentul European.

Ce urmează

Regulamentul va intra în vigoare 20 de zile după publicarea sa în Jurnalul Oficial al UE şi va avea efect de la 1 mai 2017.

Procedură: Codecizie, REF.: 20160504IPR25747Scrieti un comentariu