Prisma » Executiv » Vă mutaţi în alt stat UE? Deputaţii votează noi reguli pentru a asigurarea recunoaşterii documentelor

Vă mutaţi în alt stat UE? Deputaţii votează noi reguli pentru a asigurarea recunoaşterii documentelor

Noi reguli UE care să faciliteze libertatea de mişcare a cetăţenilor prin simplificarea procedurii de recunoaştere a documentelor de stare civilă în alt stat UE au fost votate de Parlament, în 9 iunie. Pentru a evita traducerile, au fost introduse noi formulare UE multilingvistice care să fie anexate documentelor. Votul a aprobat un acord informal încheiat deja cu Consiliul.

Peste 14 milioane de cetăţeni UE trăiesc în alt stat membru decât cel de unde provin. Pentru a se căsători, a declara naşterea unui copil, a dovedi lipsa cazierului judiciar, ei trebuie să treacă prin proceduri complicate.

Noile reguli vor elimina unele formalităţi administrative cum ar fi ”legalizarea” sau ”apostilarea” documentelor ”publice” cum ar fi acelea care dovedesc starea civilă, filiaţia sau naţionalitatea. Deputaţii şi Consiliul au agreat să extindă domeniul de reglementare pentru a include documente care să dovedească capacitatea de a se căsători sau de a intra într-un parteneriat înregistrat. Documentele care certifică absenţa cazierului judiciar vor putea, de asemenea, fi acceptate în alt stat UE fără alte proceduri de legalizare.

Mai mult, regulile vor acoperi şi documentele pe care cetăţenii care trăiesc în alt stat membru trebuie să le producă dacă doresc să voteze şi/sau să candideze în alegeri europene sau municipale în statul membru unde îşi au rezidenţa.

Noi formulare multilingvistice

Pentru a evita traducerea unor documente publice, regulile vor introduce şi formulare UE multilinvistice care să fie ataşate documentelor al căror scop principal este de a constata unul din următoarele elemente: naşterea, faptul că o persoană este în viaţă, decesul, numele, căsătoria (inclusiv capacitatea de căsătorie şi starea civilă), divorţul, separarea de drept sau anularea căsătoriei, parteneriatul înregistrat (inclusiv capacitatea de a încheia un parteneriat înregistrat şi statutul de parteneriat înregistrat), desfacerea unui parteneriat înregistrat, separarea de drept sau anularea unui parteneriat înregistrat, filiaţia, adopţia, domiciliul şi/ sau reşedinţa, naţionalitatea sau absenţa cazierului judiciar. Aceste formulare multilinvistice standard ar trebui să reprezinte o economie pentru cetăţeni care nu ar mai trebui să suporte costurile de traducere.

Obligaţia de a informa cetăţenii

Pentru a se asigura că cetăţenii sunt la curent cu aceste proceduri simplificate şi cu existenţa formularelor multilingvistice, deputaţii au introdus o prevedere care obligă Comisia şi statele membre să informeze cetăţenii despre noile reguli prin paginile de internet şi portalul e-justice.

Revizuire după doi ani: extinderea prevederilor legislative?

Deputaţii au mai introdus şi o altă prevedere care va permite extinderea acestor reguli după doi ani, pentru a introduce şi documente publice care se referă la situaţia legală şi la reprezentarea unei companii, la diplome şi alte dovezi ale unor specializări formale, precum şi documente care atestă o dizabilitate recunoscută oficial, cu ocazia revizuirii care va trebui să evalueze oportunitatea de a introduce mai multe formulare multilingvistice în viitor.

Ce urmează

Regulamentul va fi curând publicat în Jurnalul Oficial al UE şi va intra în vigoare gradual, în 2019 urmând a fi pe deplin aplicabil.

REF.: 20160603IPR30205

Spread the love


Scrieti un comentariu