Prisma » Economic » În Europa este nevoie de o reformă economică structurală şi de mai multe locuri de muncă în sectorul TIC

În Europa este nevoie de o reformă economică structurală şi de mai multe locuri de muncă în sectorul TIC

Cetăţenii, întreprinderile şi inovatorii din Europa generează în domeniul digital o cerere suficient de mare pentru a ajuta Europa să ajungă la o creştere economică sustenabilă, însă acest potenţial nu se poate materializa dacă nu există într-o măsură suficientă internet de mare viteză, conţinut digital, activităţi de cercetare şi competenţe adecvate. Intensificarea consumului de date şi trecerea la tehnologiile mobile (cum ar fi telefoanele inteligente) şi la serviciile mobile (internet 3G, streaming de muzică şi webmail) sunt cele mai importante tendinţe în sectorul tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor (TIC), care asigură în prezent 8 milioane de locuri de muncă şi reprezintă 6% din PIB-ul UE.

Iată câteva dintre principalele concluzii ale Tabloului de bord al Agendei digitale a Comisiei Europene:

Evoluţii pozitive:

  • Conexiunile de bandă largă sunt aproape omniprezente în Europa. 95% dintre europeni au acces la o conexiune fixă de bandă largă.
  • Consumatorii şi întreprinderile se îndreaptă rapid către serviciile mobile. Internetul mobil a înregistrat o creştere de 62%, atingând cifra de 217 milioane de abonamente la servicii mobile de bandă largă.
  • 15 milioane de europeni conectaţi pentru prima dată în 2011, 68% dintre europeni prezenţi cu regularitate online şi 170 de milioane abonaţi la reţelele de socializare. Pentru prima dată, s-a înregistrat o majoritate a europenilor dezavantajaţi din punct de vedere economic care au utilizat internetul, însă unul din patru europeni încă nu s-a folosit până acum de internet.
  • Grecia, Portugalia şi Irlanda au adoptat serviciile eGuvernare pentru a putea oferi în continuare servicii publice de calitate. În afară de Republica Cehă, cele mai mari creşteri la nivelul furnizării şi utilizării serviciilor eGuvernare s-au înregistrat în cadrul economiilor cu probleme financiare, confirmând astfel rolul important al serviciilor eGuvernare în contextul unei reforme structurale de succes.

Aspecte problematice

Jumătate din forţa de muncă din Europa nu dispune de aptitudini suficiente în domeniul TIC pentru a-şi putea găsi sau schimba locul de muncă. În timp ce 43% din populaţia UE are aptitudini medii sau superioare în domeniul internetului şi poate, de exemplu, să utilizeze internetul pentru a efectua un apel telefonic sau pentru a crea o pagină web, aproape jumătate din forţa de muncă nu consideră că aptitudinile deţinute în domeniul calculatoarelor şi al internetului sunt suficiente pentru a le asigura un loc pe piaţa muncii. Aproape 25% nu au deloc aptitudini în domeniul TIC. Aceasta fiind situaţia, ocuparea posturilor TIC a devenit o problemă, numărul acestora fiind estimat la 700 000 până în 2015.

Cumpărăturile online reprezintă în continuare o activitate limitată la nivel naţional. În timp ce 58% dintre utilizatorii de internet fac cumpărături online, doar unul din zece a utilizat un site de comerţ electronic dintr-un alt stat membru. Principalele probleme în acest sens sunt reprezentate de barierele lingvistice şi de complicaţiile birocratice (cum ar fi refuzul livrării şi problemele legate de drepturile de autor).

IMM-urile nu mai utilizează comerţul electronic. Majoritatea IMM-urilor nu mai vând, nici nu mai cumpără online, limitându-şi astfel exporturile şi posibilităţile de a realiza venituri.

Investiţiile în cercetare sunt în continuare mai mici decât cele ale concurenţei. Cu toate că cercetarea publică a fost ferită de măsurile de austeritate, cheltuielile se situează cu mult sub nivelul creşterii anuale de 6% necesar pentru dublarea investiţiilor publice până în 2020. Investiţiile în cercetarea comercială sunt în scădere. Sectorul TIC din UE are în prezent mai puţin de jumătate din intensitatea cercetării şi dezvoltării sectorului TIC din SUA.

Companiile de telecomunicaţii continuă să le impună consumatorilor tarife foarte mari pentru roamingul de date. În perioada 2011-2012, mai multe companii şi-au schimbat abordarea, oferind pachete tarifare sau tarife de roaming comparabile cu cele naţionale. Totuşi, consumatorii plătesc în continuare, în medie, pentru apelurile în roaming tarife de trei ori şi jumătate mai mari decât pentru apelurile naţionale.

Dintre cele 101 acţiuni din cadrul Agendei digitale, 34 sunt finalizate. 52 sunt în curs de realizare, iar 15 sunt amânate sau riscă să fie. Tabloul de bord în domeniul digital este un proces care analizează inclusiv starea pieţei telecomunicaţiilor din UE şi competitivitatea Europei în domeniul digital.

Context

Comisia Europeană este responsabilă pentru crearea unui climat legislativ şi comercial care să favorizeze concurenţa şi investiţiile pe pieţele tehnologiei digitale din Europa.

Tabloul de bord al Agendei digitale pentru 2012 evaluează progresele înregistrate la nivelul UE şi la nivel naţional în crearea acestui climat, prin raportare la cele 78 de acţiuni din cadrul Agendei digitale pentru Comisie şi la cele 23 pentru statele membre.

Pentru realizarea acestui obiectiv, în 2011-2012 s-au elaborat o serie de propuneri legislative, printre care se numără următoarele:

  • Un nou regulament privind roaming-ul al cărui scop este extinderea plafoanelor tarifare la transferul de date şi intensificarea concurenţei.
  • Miniştrii din UE au ajuns la un acord preliminar privind mecanismul Conectarea Europei, care include sprijin din partea UE în valoare de 7 miliarde EUR pentru stimularea investiţiilor private în servicii de bandă largă din generaţia următoare şi pt.dezvoltarea unor servicii online esenţiale ca achiziţiile electronice, eSănătate, eJustiţie şi Europeana.
  • În cadrul Orizont 2020, următorul program de finanţare pentru cercetare şi inovare al UE, Comisia propune o investiţie de 80 de miliarde EUR, sectorul TIC fiind principalul beneficiar.
  • Un regulament care prevede armonizarea semnăturilor electronice şi a altor servicii fiduciare esenţiale pentru deblocarea economiilor aferente achiziţiilor electronice, precum şi recunoaşterea reciprocă a identificării electronice între statele membre ale UE.
  • Un plan de acţiune privind comerţul electronic care vizează facilitarea accesului transfrontalier la produse şi conţinut online şi, în ultimă instanţă, soluţionarea problemelor legate de plată, livrare şi protecţia şi informarea consumatorilor.

Comisia Europeană, IP/12/614,18/06/2012

Spread the love


Scrieti un comentariu