Prisma » Justiţie » Ghid practic – Recuperare/evitare taxa auto pe emisii poluante

Ghid practic – Recuperare/evitare taxa auto pe emisii poluante

1. Noţiuni

Ce înseamnă noua taxă auto 2012?

Legea intrata în vigoare în ianuarie 2012 prevede ca taxa de poluare va fi plătită, o singură dată, atât pentru autovehiculele noi, cât şi pentru cele second-hand, care sunt înmatriculate pen-tru prima data în România, indiferent dacă autovehiculul este produs în ţară sau în străinătate.

Taxa se calculează pe baza mai multor criterii (precum tipul motorizării, capacitatea cilindrică, emisia de CO2 şi norma de poluare), luând în considerare şi deprecierea autoturismului.

Cine este obligat să achite aceasta taxa?

Legea prevede că obligaţia de plată a taxei auto pe poluare apare în următoarele situaţii:

  • la înmatricularea, pentru prima dată, unui autovehicul de către un proprietar din România;
  • la repunerea în circulaţie a unui autovehicul după încetarea unei exceptări sau scutiri;
  • la reintroducerea în parcul auto a unui autovehicul în cazul în care, la momentul scoaterii din parc, i s-a restituit proprietarului valoarea reziduală a taxei.

Noua taxă pe poluare nu va fi achitată pentru maşinile înmatriculate în perioada 1 ianuarie 2007 – 1 iulie 2008, de autovehiculele încadrate în categoria vehiculelor istorice sau care au fost acordate unor instituţii ale statului. În acelaşi timp, nici autoturismele confiscate sau cele acordate cu titlu gratuit nu sunt supuse la plata acestei taxe.

2. Legislaţia aplicabilă pentru a recupera/evita taxa auto

Teoretic, noua lege urmăreşte să elimine complet discriminările din legea veche, creând un cadru legal prin care cel care poluează plăteşte, indiferent de unde şi-a cumpărat maşina.

În practică lucrurile stau altfel. Prin această lege nu se sancţionează poluarea, ci vânzarea de maşini. Astfel, doar cei care cumpără sunt obligaţi la plata taxei auto de poluare. Prin urmare nu toţi cei care au maşini şi le folosesc, deci poluează, plătesc, ci doar cei care vor să cumpere o maşină. Noutatea adusă de noua lege intrată în vigoare în ianuarie 2012, faţă de legea veche, este că indiferent de unde cumpără maşina, din străinătate sau din ţară, cumpărătorul va fi nevoit să plătească această taxă.

Prin noua lege, se încalcă în lanţ mai multe principii comunitare şi constituţionale de drept. Legea nr.9/2012 este în contradicţie totală cu legislaţia UE dar şi cu legislaţia naţională. Prin această lege libertatea de circulaţie a bunurilor pe teritoriul României este indirect limitată. Dând câştig de cauză celor care au acţionat în judecată pentru recuperarea sau evitarea taxei auto de poluare, instanţele din toată ţara au constatat efectele nedorite create de această nouă lege, care a creat doar confuzie, discriminări şi abuzuri, concomitent cu o încălcare flagrantă a jurisprudenţei Curţii Europene de Justiţie.

3. Etape/Metode pentru recuperarea taxei auto

Etapa 1 – Procedura antejudiciară

Se depune o plângere prealabilă către Administraţia Finanţelor Publice de pe raza teritoriului în care solicitantul a achitat taxa auto pe poluare.

Etapa 2- Procedura Judiciară

După primirea răspunsului de la Administra-ţia Finanţelor Publice sau după 30 de zile de când a fost depusă plângerea şi nu a fost soluţionată, se intentează acţiunea de chemare în judecată a Administraţiei Finanţelor Publice la Tribunalul Administrativ, Contencios şi Fiscal, urmând a se stabili termele de judecată până la soluţionarea acţiunii.

Etapa 3 – Încasarea banilor

Cu hotărârea câştigată se merge la Administraţia Finanţelor Publice unde se face o cerere de restituire a banilor pe baza sentinţei obţinute. Astfel se pune în executare hotărârea judecătorească iar solicitantul va intra în posesia banilor achitaţi la înmatricularea maşinii pentru taxa pe poluare.

Pentru evitarea taxei auto (înmatricularea maşinii fără a achita taxa auto)

Etapa 1 – Procedura antejudiciară

Se depune o plângere prealabilă către Serviciul Public Comunitar – Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculări de pe raza teritoriului domiciliului solicitantului.

Etapa 2- Procedura Judiciară

După primirea răspunsului de la Serviciul Public Comunitar – Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculări sau după 30 de zile de când a fost depusă plângerea şi nu a fost soluţionată, se intentează acţiunea de chemare în judecată a Serviciul Public Comunitar – Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculări la Tribunalul Administrativ, Contencios şi Fiscal, urmând a se parcurge toate etapele de judecată până la soluţionarea acţiunii. Etapa 3 – Încasarea banilor Cu sentinţa legalizată se merge la Servi-ciul Public Comunitar – Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculări unde, având restul documentelor necesare, solicitantul îşi poate înmatricula maşina fără să achite taxa auto pe poluare.

4. Concluzii

O lege care încalcă legislaţia comunitară a fost înlocuita cu altă lege, la fel de necomunitară. Acţiunile intentate pentru recuperarea/evitarea acestei taxe, se câştigă în instanţele din toată ţara întrucât şi noua lege încalcă principii fundamentale ale legislaţiei naţionale dar şi comunitare. Este nedrept că populaţia, oricum sărăcită de greutăţile şi criza economică ce a marcat ultimii ani, să fie nevoită să suporte plata unei astfel de taxe discriminatorii, ce, sub pretextul “poluatorul trebuie să plătească”, sancţionează orice act de vânzare cumpărare a unei maşini, descurajând achiziţionarea de astfel de bunuri. Nume mari de pe piaţa avocaturii au susţinut ilegalitatea acestei legi, încurajând cetăţenii care şi-au achiziţionat sau intenţionează să-şi achiziţioneze autovehicule, să acţioneze în instanţă pentru recuperarea sau evitarea sumelor exorbitante pe care, din păcate, taxa auto pe poluare le presupune.

Află mai multe detalii despre taxa auto sau Întreabă direct un avocat.

Spread the love


Scrieti un comentariu