Prisma » Sănătatetitle_li=Uncategorized » Creşterea oportunităţilor de angajare în sectorul asistenţei medicale

Creşterea oportunităţilor de angajare în sectorul asistenţei medicale

Creşterea cererii de forţă de muncă în sectorul asistenţei medicale este confirmată de cele mai recente date ale Observatorului european al locurilor de muncă vacante (European Vacancy Monitor – EVM), publicate recent de Comisia Europeană. Între 2008 şi 2012, numărul de locuri de muncă în sectorul asistenţei medicale din UE a crescut cu aproape 2 % anual. Această creştere este rezultatul efectelor combinate ale îmbătrânirii populaţiei, progreselor tehnologice şi terapeutice, creşterii aşteptărilor populaţiei în ceea ce priveşte calitatea serviciilor şi punerea unui accent mai mare pe asistenţa profilactică. În 2012, aproape un milion de persoane au fost angajate pentru a lucra în domeniul asistenţei medicale.

Cu toate acestea, Observatorul reflectă scăderea în ansamblu a cererii de forţă de muncă în UE, locurile de muncă vacante fiind cu 6 % mai puţine în al patrulea trimestru din 2012 în raport cu ultimul trimestru al anului 2011. Numărul de persoane angajate a scăzut în al patrulea trimestru al anului 2012 în cea mai mare parte a principalelor grupuri profesionale şi a scăzut pentru „specialişti” pentru prima dată de la al doilea trimestru al anului 2010 (cu 5 %).

Profesiile cu cea mai mare creştere a numărului de angajaţi după lucrătorii care prestează servicii de îngrijire personală în domeniul asistenţei medicale au fost creatorii şi analiştii de aplicaţii software, personalul secretarial administrativ şi specializat, personalul din minerit, supervizorii din industria prelucrătoare şi a construcţiilor, precum şi învăţătorii.

Serviciile de îngrijire personală în sectorul asistenţei medicale s-au situat pe primul loc între ocupaţiile cu cea mai mare creştere între al patrulea trimestru din 2011 şi al patrulea trimestru din 2012. Trei alte categorii de angajaţi din sectorul asistenţei medicale sunt clasate între primele 25 de profesii cu cea mai mare creştere: asistenţii medicali şi obstetricali, tehnicienii medicali şi farmaceutici şi alţi profesionişti din domeniul sănătăţii, de exemplu, medici stomatologi, farmacişti, fizioterapeuţi. Pe termen mediu, perspectivele de angajare sunt mai promiţătoare pentru asistenţii medicali şi obstetricali.

Raportul evidenţiază, de asemenea, faptul că o serie de ţări s-ar putea confrunta cu provocarea reprezentată de îmbătrânirea forţei de muncă în sectorul asistenţei medicale. De exemplu, mai mult de 40 % din persoanele care activează în domeniul asistenţei medicale din Bulgaria şi din statele baltice au vârsta între 50 şi 64 de ani, fiind substanţial mai mare decât media UE.

Creşterea angajărilor în sectorul asistenţei medicale contrastează cu tendinţa generală reflectată în Observatorul european al locurilor de muncă vacante, reprezentată de o scădere cu aproximativ 4 % a angajărilor în UE-27 între al patrulea trimestru din 2012 şi al patrulea trimestru din 2011. Angajările au scăzut în majoritatea grupurilor profesionale şi au scăzut pentru prima dată de la al doilea trimestru din 2010 pentru specialişti. În acelaşi timp, angajările celor cu studii universitare a crescut cu 2 %, ceea ce poate indica faptul că un număr mai mare de specialişti acceptă locuri de muncă sub nivelul lor de calificare.

Context

Importanţa sectorului asistenţei medicale pentru crearea de locuri de muncă în Europa a fost evidenţiată în Pachetul privind ocuparea forţei de muncă din aprilie 2012 elaborat de Comisie, care a inclus un Document de lucru al serviciilor Comisiei privind un plan de acţiune pentru forţa de muncă din domeniul asistenţei medicale din UE.

Aproximativ unul din zece lucrători din UE lucrează în mod direct în sectorul asistenţei medicale, Germania şi Regatul Unit având aproximativ 60 % din personalul medical din UE-27, conform Observatorului european al locurilor de muncă vacante.

Profesiile din domeniul sănătăţii se numără printre profesiile cele mai „problematice” din Europa, pentru care locurile de muncă vacante sunt greu de ocupat, conform raportului Comisiei Europene pentru 2012 privind locurile de muncă vacante şi recrutarea în Europa.

O analiză a tendinţelor importante în ceea ce priveşte asistenţii medicali şi obstetricali în Panorama competenţelor în UE arată că la lipsa de corespondenţă contribuie o combinaţie de factori: numărul insuficient de asistenţi medicali formaţi, concurenţa mondială pentru asistenţi medicali, cererea semnificativă pentru înlocuirea celor care părăsesc sistemul în condiţiile în care un număr tot mai mare de asistenţi medicali şi obstetricali se apropie de vârsta pensionării, ratele mari de renunţare, condiţiile de muncă şi de salarizare, precum şi lipsa disponibilităţii de a presta o muncă fizică grea.

Observatorul european al locurilor de muncă vacante este un buletin trimestrial publicat de Direcţia generală Ocuparea forţei de muncă, afaceri sociale şi incluziune a Comisiei Europene. Această publicaţie face parte din iniţiativa emblematică Europa 2020 „O agendă pentru noi competenţe şi noi locuri de muncă”.

Comisia Europeană – IP/13/821, 09.09.2013Scrieti un comentariu