Prisma » Legislativ » Modificarea Legii nr. 165/2013

Modificarea Legii nr. 165/2013

Senatul a aprobat marţi, 22 octombrie, cu 95 de voturi „pentru”, zece „împotrivă” şi trei abţineri, proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România.

Noua lege a restituirilor a fost modificată în urma solicitărilor adresate primului-ministru Victor Ponta de către structurile asociative ale aleşilor locali. Prin adoptarea acestui proiect de lege, comisiile locale pentru inventarierea terenurilor vor fi conduse de primarii de comună, oraş sau municipiu. Legea nr. 165/2013 prevedea că preşedinţii acestor comisii sunt reprezentanţii instituţiilor prefectului.

De asemenea, prin modificarea Legii nr. 165/2013, titularii de dosare constituite în temeiul Legii nr. 10/2001 pot opta pentru returnarea dosarelor înregistrate la Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor către entităţile învestite cu soluţionarea notificării în vederea restituiri în natură sau compensării imobilelor cu alte bunuri. În forma iniţială a legii, returnarea dosarelor la nivel local era posibilă doar în cazul solicitărilor formulate în temeiul legilor fondului funciar.

O altă modificare importantă a legii, aprobată de Senat, este prevederea potrivit căreia, în cazul în care din documentele existente în dosarele de despăgubiri nu se pot identifica vechiul amplasament sau caracteristicile tehnice ale imobilului, calculul despăgubirilor se va face prin aplicarea valorii minime prevăzută de grila notarială pentru localitatea respectivă.

Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2013 va fi supus săptămâna viitoare aprobării Camerei Deputaţilor, care este Cameră decizională.

Spread the love


Scrieti un comentariu