Prisma » Executiv » Intensificarea activităţilor UE în domeniul drepturilor omului la nivel mondial

Intensificarea activităţilor UE în domeniul drepturilor omului la nivel mondial

Consiliul Afaceri Externe, reunit la Luxemburg la 25 iunie, a adoptat un cadru strategic al UE privind drepturile omului şi democraţia. Cadrul strategic este însoţit de un plan de acţiune care cuprinde 97 de acţiuni care urmează să fie puse în aplicare de statele membre şi de instituţiile UE până la sfârşitul anului 2014.

Cadrul strategic

Cadrul va orienta acţiunile Uniunii de promovare a drepturilor omului în cadrul relaţiilor sale bilaterale şi multilaterale cu alte ţări. Acest cadru sistematizează activitatea pe care UE a desfăşurat-o până în prezent în cadrul relaţiilor sale bilaterale, al dialogurilor politice şi pe tema drepturilor omului, al misiunilor de gestionare a crizei, precum şi prin intermediul activităţilor în cadrul instituţiilor multinaţionale.

Documentul enumeră principalele obiective strategice – continuarea integrării drepturilor omului în cadrul politicilor externe ale UE, inclusiv în politicile privind comerţul, investiţiile, energia, tehnologia şi telecomunicaţiile, mediul, cooperarea pt. dezvoltare, combaterea terorismului şi politica de securitate şi apărare comună.

Priorităţile includ promovarea libertăţii de exprimare şi de opinie, libertatea de asociere şi de întrunire (atât online, cât şi offline), combaterea discriminării în toate formele sale şi continuarea campaniei împotriva pedepsei cu moartea şi împotriva torturii şi a tratamentelor inumane.

Planul de acţiune

Cadrul strategic va fi pus în aplicare prin intermediul planului de acţiune, pe o perioadă de doi ani şi jumătate. Cele 97 de acţiuni concrete sunt grupate în 36 de categorii şi variază de la încorporarea drepturilor omului în toate evaluările de impact al legilor UE şi promovarea ratificării şi a punerii în aplicare a celor mai importante tratate internaţionale privind drepturile omului, la elaborarea de orientări ale UE cu privire la libertatea de religie şi de credinţă.

Planul de acţiune stabileşte rezultatele preconizate, acţiunile concrete, calendarul şi responsabilităţile. Acţiunile vor fi desfăşurate de Comisia Europeană, de statele membre şi de Serviciul European de Acţiune Externă. Acestea hotărăsc punerea în aplicare a planului şi mecanismele de monitorizare.

Reprezentantul special pentru drepturile omului

Consiliul a pregătit, de asemenea, numirea unui reprezentant special al UE pentru drepturile omului.

Pentru prima dată, UE va avea un reprezentant special al cărui mandat nu este definit de zona geografică – de exemplu, reprezen-tantul special al UE în Afganistan sau în Kosovo – ci de tematica abordată.

Candidatul pentru acest post va fi selectat şi propus de Înaltul Reprezentant al UE, Catherine Ashton, iar ulterior va fi aprobat de Consiliu. Mandatul va avea o durată de doi ani.

De asemenea, Consiliul a adoptat scurte concluzii care subliniază hotărârea UE de a promova drepturile omului şi democraţia în întreaga lume şi un raport privind acţiunile UE din 2011 de sprijinire a drepturilor omului.

Consiliul, 25.06.2012Scrieti un comentariu