Arhiva pentru categoria ‘Legislativ’:

Ordinea de zi a Şedinţei ordinare a Consiliului Local Reşiţa din data de 27 ianuarie 2015

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei Bugetului local pentru trimestrul IV 2014. (aprobat)
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcţii al Serviciului Public „Direcţia Impozite şi Taxe”. (aprobat)
  3. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului Public – „Direcţia pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat al municipiului Reşiţa” de sub autoritatea Consiliului Local. (aprobat)
  4. Continuare…

Ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local Reşiţa din data de 28 ianuarie 2014

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei Bugetului Local pentru trimestrul IV 2013. (aprobat)
  2. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 337/2013 privind stabilirea taxelor speciale pentru anul fiscal 2014. (aprobat)
  3. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de control şi analiză a modului de îndeplinire a hotărârilor consiliului local. (aprobat)
  4. Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 69/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare, funcţionare şi desfăşurare a serviciului de transport în regim de taxi şi de închiriere pe raza Municipiului Reşiţa. (aprobat) Continuare…

Cazierul judiciar

În primul semestru al acestui an prin intermediul aplicaţiei informatice de gestiune şi emitere a certificatelor de cazier judiciar la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Caraş-Severin au fost rezolvate un număr de 15957 (+8%) cereri şi certificate de cazier judiciar, din care 144 (-46%) pentru persoanele juridice.

Continuare…

Şedinţa extraordinară a Consiliului Local Reşiţa din 21 august 2012

Cu ocazia lucrărilor comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Reşiţa, marţi, 21.08.2012, s-a desfăşurat şi o şedinţă extraordinară. Printre subiectele dezbătute se numără aprobarea componenţei comisiei de evaluare a ofertelor pentru concesiune, pentru vânzare, pentru închiriere prin licitaţie publică/fără licitaţie publică a imobilelor proprietatea Municipiului Reşiţa şi pentru cumpărare de imobile de către Municipiul Reşiţa, constituirea comisiei de soluţionare a contestaţiilor, precum şi aprobarea regulamentului de funcţionare.

Continuare…

Regulamentul nu este aprobat, dar se aplică!

La Reşiţa continuă serialul “Cel mai tare din parcare!”

Parcările cu plată din Reşiţa au fost subiectul cel mai fierbinte în şedinţa de ieri a Consiliului Local din capitala Banatului de Munte, şedinţă care s-ar fi dorit una festivă, la care să participe toţi foştii primari ai oraşului de după 1990. Momentul ar fi trebuit să fie unul festiv, deoarece aceasta a fost ultima şedinţă ordinară a Consiliului Local Reşiţa, în această formulă. Din diferite motive, unul singur dintre foştii primari, Enache Barbu, a fost prezent la şedinţă şi a luat cuvântul în deschidere, vorbind foarte pe scurt despre dificultăţile pe care le-a întâmpinat în perioada ianuarie – iunie 1990, când a fost primar al Reşiţei.

Continuare…