Arhiva pentru categoria ‘Justiţie’:

Raport privind progresele înregistrate de România în cadrul mecanismului de cooperare şi de verificare

De ce întocmeşte Comisia un raport privind progresele înregistrate de România în ceea ce priveşte reforma sistemului judiciar şi combaterea corupţiei? Continuare…

Invitaţie pentru depunere de informaţii, propuneri şi opinii

Comitetul de experţi privind reforma Curţii Europene a Drepturilor Omului din cadrul Consiliului Europei lansează o invitaţie pentru depunerea de informaţii, propuneri şi opinii cu privire la problema reformei pe termen lung a sistemului Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fun-damentale şi a Curţii Europene a Drepturilor Omului.

Continuare…

UE îşi intensifică eforturile de combatere a fraudei

Noua instituţie a UE va investiga infracţiunile care afectează bugetul UE şi îi va trimite pe suspecţi în faţa instanţelor naţionale.

Anual, bugetul UE suferă pierderi de peste 500 de milioane de euro din cauza fraudei. Comisia Europeană propune crearea unui Parchet European a cărui misiune fi va aceea de a nu-i lăsa pe infractorii care fură din banii contribuabililor să rămână nepedepsiţi. Acţionând ca instituţie independentă, noul Parchet va reprezenta puntea de legătură între sistemele penale ale statelor membre, ale căror competenţe se opresc la frontierele naţionale, organismele Uniunii neputând efectua anchete penale. Continuare…

Sisteme judiciare eficace în Uniunea Europeană

Tabloul de bord privind sistemele judiciare din UE: Comisia Europeană extinde domeniul de aplicare al analizei sale privind sistemele judiciare ale statelor membre.

Comisia Europeană a prezentat un nou instrument comparativ pentru promovarea unor sisteme judiciare eficace în Uniunea Europeană şi, prin urmare, pentru consolidarea creşterii economice. „Tabloul de bord european privind sistemele judiciare” va oferi date obiective, fiabile şi comparabile privind funcţionarea sistemelor judiciare din cele 27 de state membre ale UE. Îmbunătăţirea calităţii, independenţei şi eficienţei sistemelor judiciare face deja parte din procesul de coordonare a politicilor economice ale UE din cadrul semestrului european, care vizează punerea bazelor pentru revenirea la creştere economică şi crearea de locuri de muncă.

Continuare…

Denunţarea unor acte de corupţie, de fraudă şi a altor nereguli grave în cadrul atribuţiilor de serviciu

Comisia a adoptat noi orientări privind denunţarea încălcărilor cu scopul de a încuraja personalul să raporteze orice informaţie care sugerează existenţa unor acte de corupţie, de fraudă şi a altor nereguli grave pe care le descoperă în cadrul atribuţiilor de serviciu.

Normele UE privind denunţarea încălcărilor sunt deja printre cele mai stricte din lume. Aceste norme au fost adoptate în 2004 şi figurează în statutul funcţionarilor Uniunii, care au putere legislativă. Noile orientări pornesc de la aceste norme şi reunesc jurisprudenţa şi experienţa practică. De asemenea, orientările reamintesc personalului că, în timp ce în multe sisteme juridice denunţarea încălcărilor este un drept, pentru personalul UE este o obligaţie.

Continuare…

Drepturile victimelor infracţionalităţii

A fost adoptat un nou act legislativ european care va consolida drepturile de care beneficiază cele aproximativ 75 de milioane de victime ale infracţionalităţii, înregistrate în UE în fiecare an. Directiva UE privind drepturile victimelor a fost adoptată de Consiliul de Miniştri, în urma votului Parlamentului European de aprobare a noilor norme, exprimat cu o majoritate covârşitoare (611 voturi pentru, 9 voturi împotrivă şi 13 abţineri). Noua directivă a UE stabileşte drepturile minime pentru victime, oriunde s-ar afla în UE.

Continuare…

UE îşi intensifică lupta împotriva traficului de persoane

Combaterea formelor actuale de sclavie: 40 de noi măsuri pentru o strategie la nivelul Uniunii Europene împotriva traficului de persoane

În fiecare an, sute de mii de persoane sunt victime ale traficului de persoane în Uniunea Europeană. Femei şi bărbaţi, fete şi băieţi, aflaţi în situaţii vulnerabile, sunt vânduţi în scopul exploatării sexuale sau prin muncă, al prelevării de organe, dar şi pentru cerşit, aservire domestică, căsătorii forţate, adopţie ilegală, precum şi alte forme de exploatare.

Continuare…