social - 3/13 - Prisma

Posturi etichetate ‘social’

Noi măsuri de stimulare a ocupării forţei de muncă

Noi măsuri de stimulare a ocupării forţei de muncă au fost adoptate de Guvern, în 28 septembrie, acestea vizând persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, angajatorii, dar şi românii din diaspora.

Noul pachet reprezintă concretizarea demersurilor, asumate la începutul mandatului, prin care fonduri europene şi cele de la bugetul de stat sunt îmbinate şi direcţionate, în mod coerent, pentru susţinerea măsurilor active de ocupare. Practic, aceste măsuri au fost regândite şi includ mai multe categorii de beneficiari, astfel încât să aibă efecte reale în piaţă.

Continuare…

Consolidarea căilor legale de migraţie

Comisia propune instituirea unui cadru european comun de relocare

Comisia a propus, în 13 iulie, instituirea unui cadru european de relocare, pentru a stabili o politică comună în materie de relocare şi pentru a le oferi astfel persoanelor care au nevoie de protecţie internaţională căi de intrare în Europa care să fie organizate şi sigure.

Continuare…

Protejarea mai bună a copiilor în cadrul procedurilor transfrontaliere în materie de dreptul familiei

Comisia Europeană a propus o serie de îmbunătăţiri cu privire la normele UE, care îi protejează pe copii în contextul litigiilor transfrontaliere în materia autorităţii părinteşti având ca obiect încredinţarea copiilor, drepturile de vizită sau răpirea copiilor.

Noile norme vor accelera procedurile judiciare şi administrative şi vor asigura faptul că se va ţine seama, în orice situaţie, de interesul superior al copilului.

Continuare…

Prelungirea sau reluarea concediului de creştere a copilului şi plata indemnizaţiei lunare

Persoanele care doresc să depună cereri pentru prelungirea sau reluarea concediului de creştere a copilului şi plata indemnizaţiei lunare se pot adresa, începând de vineri, 1 iulie 2016, Agenţiilor Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (AJPIS) sau Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti (APISMB), după caz, potrivit Ordinului MMFPSPV nr. 1099/2016.

Continuare…

Legislaţia privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor va fi îmbunătăţită

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011.

Continuare…

Dezbatere publică privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016

Proiectul de ordonanţă de urgenţă urmăreşte rezolvarea disfuncţionalităţilor de încadrare pentru toate familiile ocupaţionale, corectarea pe orizontală şi verticală a structurii salariale în sănătate, creşterea echităţii salariale în administraţia publică centrală şi introducerea de bonusuri de performanţă pentru Sănătate şi Educaţie. Această opţiune rezolva încadrările (şi implicit remuneraţiile) diferite pentru persoane pe aceleaşi funcţii, cu aceeaşi vechime şi cu aceleaşi atribuţii, în cadrul aceleiaşi unităţi şi reducerea diferenţelor salariale din administraţia publică centrală. Totodată, se introduce un sistem de premiere bazat pe performanţă pentru personalul din sistemul de Sănătate şi pentru personalul din Educaţie, începând cu luna ianuarie 2017.

Continuare…

Recunoaşterea drepturilor lucrătorilor şi îngrijitorilor la domiciliu din UE

Lucrătorii şi îngrijitorii la domiciliu, cei mai mulţi fiind femei imigrante, ar trebui să primească un statut oficial în UE. Recunoaşterea muncii lor ca fiind un serviciu ”real” ar descuraja exploatarea, munca forţată şi traficul de persoane, spun deputaţii europeni într-o rezoluţie votată recent. Deputaţii recomandă stabilirea unor modele uşor de gestionat pentru relaţiile angajator-lucrător, citând exemplele din Belgia şi Franţa, pentru a elimina precaritatea şi munca nedeclarată la domiciliu.

Continuare…

Interesul superior al copilului să primeze în cazurile transfrontaliere de custodie, cer deputaţii

Copiii sunt cei care au de suferit atunci când statele membre nu cooperează şi nu le protejează interesul superior în procedurile legale cum ar fi disputele transfrontaliere privind custodia parentală şi deciziile privind adopţia, subliniază Parlamentul European într-o rezoluţie nelegislativă votată recent. Deputaţii vor tribunale speciale în cadrul tribunalelor privind dreptul familiei pentru a asigura procesarea mai rapidă a cazurilor transnaţionale.

Continuare…

Deputaţii propun un sistem centralizat UE pentru cererile de azil, cu cote naţionale

Eşecul de a adapta sistemul de azil european pentru a face faţă numărului tot mai mare de imigranţi face necesară o revizuire majoră a sistemului de la Dublin, consideră majoritatea deputaţilor din comisia pentru libertăţi civile. Ei propun crearea unui sistem centralizat pentru colectarea şi atribuirea cererilor de azil. Această schemă, care ar putea include şi o cotă pentru fiecare stat membru, ar trebui să funcţioneze pe baza unor “puncte de acces” (hotspots) din care vor fi distribuiţi refugiaţii.

Continuare…

Comisia Europeană a prezentat o revizuire a normelor privind detaşarea lucrătorilor

Comisia prezintă reforma directivei privind detaşarea lucrătorilor – către o piaţă europeană a muncii mai consolidată şi mai echitabilă.

Comisia Europeană a prezentat o revizuire precis orientată a normelor privind detaşarea lucrătorilor.

Continuare…