social - 3/13 - Prisma

Posturi etichetate ‘social’

Prelungirea sau reluarea concediului de creştere a copilului şi plata indemnizaţiei lunare

Persoanele care doresc să depună cereri pentru prelungirea sau reluarea concediului de creştere a copilului şi plata indemnizaţiei lunare se pot adresa, începând de vineri, 1 iulie 2016, Agenţiilor Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (AJPIS) sau Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti (APISMB), după caz, potrivit Ordinului MMFPSPV nr. 1099/2016.

Continuare…

Legislaţia privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor va fi îmbunătăţită

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011.

Continuare…

Dezbatere publică privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016

Proiectul de ordonanţă de urgenţă urmăreşte rezolvarea disfuncţionalităţilor de încadrare pentru toate familiile ocupaţionale, corectarea pe orizontală şi verticală a structurii salariale în sănătate, creşterea echităţii salariale în administraţia publică centrală şi introducerea de bonusuri de performanţă pentru Sănătate şi Educaţie. Această opţiune rezolva încadrările (şi implicit remuneraţiile) diferite pentru persoane pe aceleaşi funcţii, cu aceeaşi vechime şi cu aceleaşi atribuţii, în cadrul aceleiaşi unităţi şi reducerea diferenţelor salariale din administraţia publică centrală. Totodată, se introduce un sistem de premiere bazat pe performanţă pentru personalul din sistemul de Sănătate şi pentru personalul din Educaţie, începând cu luna ianuarie 2017.

Continuare…

Recunoaşterea drepturilor lucrătorilor şi îngrijitorilor la domiciliu din UE

Lucrătorii şi îngrijitorii la domiciliu, cei mai mulţi fiind femei imigrante, ar trebui să primească un statut oficial în UE. Recunoaşterea muncii lor ca fiind un serviciu ”real” ar descuraja exploatarea, munca forţată şi traficul de persoane, spun deputaţii europeni într-o rezoluţie votată recent. Deputaţii recomandă stabilirea unor modele uşor de gestionat pentru relaţiile angajator-lucrător, citând exemplele din Belgia şi Franţa, pentru a elimina precaritatea şi munca nedeclarată la domiciliu.

Continuare…

Interesul superior al copilului să primeze în cazurile transfrontaliere de custodie, cer deputaţii

Copiii sunt cei care au de suferit atunci când statele membre nu cooperează şi nu le protejează interesul superior în procedurile legale cum ar fi disputele transfrontaliere privind custodia parentală şi deciziile privind adopţia, subliniază Parlamentul European într-o rezoluţie nelegislativă votată recent. Deputaţii vor tribunale speciale în cadrul tribunalelor privind dreptul familiei pentru a asigura procesarea mai rapidă a cazurilor transnaţionale.

Continuare…

Deputaţii propun un sistem centralizat UE pentru cererile de azil, cu cote naţionale

Eşecul de a adapta sistemul de azil european pentru a face faţă numărului tot mai mare de imigranţi face necesară o revizuire majoră a sistemului de la Dublin, consideră majoritatea deputaţilor din comisia pentru libertăţi civile. Ei propun crearea unui sistem centralizat pentru colectarea şi atribuirea cererilor de azil. Această schemă, care ar putea include şi o cotă pentru fiecare stat membru, ar trebui să funcţioneze pe baza unor “puncte de acces” (hotspots) din care vor fi distribuiţi refugiaţii.

Continuare…

Comisia Europeană a prezentat o revizuire a normelor privind detaşarea lucrătorilor

Comisia prezintă reforma directivei privind detaşarea lucrătorilor – către o piaţă europeană a muncii mai consolidată şi mai echitabilă.

Comisia Europeană a prezentat o revizuire precis orientată a normelor privind detaşarea lucrătorilor.

Continuare…

Măsuri pentru încurajarea angajării persoanelor care nu au loc de muncă

Guvernul a modificat, în şedinţa din 2 martie, normele metodologice de aplicare a legii privind sistemul asigurărilor de şomaj, precum şi procedurile privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă.

În programele care au ca scop ocuparea temporară a forţei de muncă, pentru executarea de lucrări şi activităţi de interes pentru comunităţile locale, pot fi cuprinse persoanele neocupate, înregistrate ca şomeri la agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, indiferent dacă beneficiază sau nu de indemnizaţie de şomaj.

Continuare…

Armonizarea aplicanţilor cu locurile de muncă vacante din Europa

Parlamentul a votat o propunere legislativă pentru modernizarea reţelei europene de servicii de căutare de locuri de muncă (EURES). Obiectivul este combaterea şomajului printr-o mai bună armonizare a cererii şi a ofertei pe piaţa muncii. Regulile actualizate, agreate deja cu Consiliul, se vor concentra mai mult pe regiuni transfrontaliere şi tineri.

Portalul EURES modernizat ar trebui să poată face legătura automat între profilele din CV-uri şi ofertele de job. De asemenea, locurile vacante publicate de oficiile publice din statele membre vor putea fi disponibile pe acest portal online european.

Continuare…

Plata unor drepturi salariale pentru personalul din învăţământ

Guvernul a aprobat alocarea sumei de 254,7 milioane lei pentru finanţarea unor cheltuieli ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat finanţate de la bugetele locale, precum şi ale unităţilor de învăţământ special finanţate din bugetele proprii ale judeţelor.

Astfel, pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, se repartizează pe judeţe suma totală de 248,135 milioane lei. Banii vor fi utilizaţi astfel:

Continuare…